Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hesap kayıt işlemleri tamamladığını bildirdi.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SMRTG)'nin KAP'ta yaptığı bildirimde şu ifadeler yer alıyor: 

"Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün, 29.05.2023 tarih ve 20 sayılı kararının yerine geçecek şekilde;

1) Argun Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 12.07.2023 tarih ve YMM/461-1990-670/2023-32 sayılı, 12.07.2023 tarih ve YMM/461-1990-671/2023-33 sayılı, 12.07.2023 tarih ve YMM/461-1990-672/2023-34 sayılı raporlarında belirtildiği üzere, hisse senedi emisyon primlerinden 76.000.000 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 223.880.000 TL olmak üzere toplam 299.880.000 TL'nin Sermaye Hesabına aktarımının yapıldığına ve bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına,

2) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine karar vermiştir.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yarın yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Şirket, mevcut sermayesini 306.000.000 TL olarak bildirirken, ulaşılacak sermayeyi ise 605.880.000 TL olarak paylaştı.

Şirketten %200 Sermaye Artırımı Hamlesi! Şirketten %200 Sermaye Artırımı Hamlesi!

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin mevcut hissedarlarına yeni hisse senetleri dağıtarak, sermayesini artırması işlemidir. Bedelsiz sermaye artırımında, hissedarlar için herhangi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmaz. Şirket, mevcut hissedarlarına belirli bir oranda bedelsiz (ücretsiz) hisse senetleri vererek, hisselerini artırır.

Bu işlem, şirketin sermayesini artırmak için kullanılan bir yol olabilir. Bu yöntemle şirket, hissedarlarına ek hisse senetleri vererek sermayesini güçlendirebilir. Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mali durumunu iyileştirmek, yatırımlar yapmak, yeni projeler finanse etmek veya borçlarını azaltmak gibi amaçlarla kullanılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımı, hissedarlara yeni hisseler vererek mevcut hisselerin değerini sulandırabilir. Ancak hissedarlar, yeni hisseleri belli bir oranda ücretsiz olarak elde ettiği için genellikle bu tür bir artıştan olumlu etkilenirler.

Editör: Ceyda Güven