Rekabet Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama AŞ'ye 40 milyon TL tutarında bir idari para cezası verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Sahibinden.com'un 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği belirtiliyor. Şirketin, üyelerinin birden fazla platform kullanmalarını engelleyerek rekabeti kısıtladığı, rakiplerinin iş yapma olanaklarını zorlaştırdığı ve hâkim durumunu kötüye kullanarak piyasa koşullarını etkilediği ifade ediliyor. Bu nedenle Sahibinden.com'a, hâkim durumunu kötüye kullanma ve rekabeti kısıtlama eylemleri nedeniyle 40.150.533,15-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtiliyor.

1 Yılda %80 Kazandıran Enerji Devi! 1 Yılda %80 Kazandıran Enerji Devi!

"30.09.2021 tarihli ve 21-46/655-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

  1. SAHİBİNDEN’in kurumsal üyelerin emlak satış/kiralama faaliyetlerine ve kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında hâkim durumda olduğuna,
  2. SAHİBİNDEN’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığına, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığına, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına, dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,
  3. Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden takdiren,
    - Sahibinden Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama AŞ’ye 40.150.533,15-TL; idari para cezası verilmesine, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

Editör: Ceyda Güven