Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) tarafından 2023 mali yılı kar dağıtım stratejisi, 19 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı. Yönetim Kurulu'nun 18 Mart'ta aldığı 2024/06 numaralı karar ile, şirketin geçtiğimiz yılki finansal performansı ve kar dağıtımı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

2023 yılında, BRISA'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları bazında hazırlanan finansal tabloları, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenerek 3.288.779.914,00 TL dönem karı elde ettiğini gösterdi.

Bu dönem karından, SPK mevzuatına ve şirketin Esas Sözleşme’sinin 28. Maddesine uygun olarak, öncelikle genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler ayrıldı. Kalan net dağıtılabilir karın 3.985.644.200,00 TL olarak dağıtılmasına karar verildi. Dağıtım detayları şu şekildedir:

2024 İkinci Çeyrek Bilanço Tarihleri Açıklandı! 2024 İkinci Çeyrek Bilanço Tarihleri Açıklandı!
  • Birinci Kâr Payı: 15.255.843,75 TL
  • İkinci Kâr Payı: 1.020.310.830,00 TL
  • Toplamda 1.035.566.673,75 TL brüt kâr payı
  • İntifa Senedi Sahiplerine: 164.438.995,70 TL
  • Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip): 118.474.982,57 TL
  • Olağanüstü Yedek: 2.667.163.547,98 TL

Buna göre, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine %339,40 oranında, toplamda 1.035.566.673,75 TL brüt kar payı, intifa senedi sahiplerine ise 164.438.995,70 TL brüt olarak nakden dağıtılacak. Dağıtılan kar payları, ortakların hukuki durumlarına uygun olarak %10 gelir vergisi stopajı düşüldükten sonra, 24 Nisan 2024 itibarıyla ödenmeye başlanacak.

Bu finansal strateji ve kar dağıtım planı, BRISA'nın 19 Nisan 2024'te düzenlenecek Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak. Şirketin bu adımı, finansal sağlamlığını ve paydaşlarına değer yaratma taahhüdünü bir kez daha teyit etmiş olacak.

Editör: Abdurrahman Zougari