Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri T.A.Ş. (HKTM), sermayesini yüzde 200 oranında bedelsiz artırma kararı aldı ve mevcut 35.000.000 TL'lik sermayeyi 105.000.000 TL'ye çıkarmayı planlıyor.

HKTM Yönetim Kurulu, bu bedelsiz sermaye artırımı için gerekli izinleri almak üzere resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına karar verdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklama:

%100 sermaye artırım kararı aldı! Yatırımcısına duyurulur %100 sermaye artırım kararı aldı! Yatırımcısına duyurulur

Yönetim Kurulu Bugün Yaptığı Toplantıda,

Mevcut 125.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 35.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin beheri 1 TL nominal değerde 70.000.000 adet pay karşılığı 70.000.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 105.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına,

a) Mevcut çıkarılmış sermayesinin %200 oranına isabet eden 70.000.000 Türk Lirası nominal değerli bedelsiz payların tamamının hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde A ve B Grubu olarak bedelsiz olarak dağıtılmasına,

b) Sermaye artırımının gerçekleşmesi için gerekli muamelelerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

karar verilmiştir.

Bedelsiz Sermaye Arttırımı Nedir ?

Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin mevcut hissedarlarına hisse senetleri dağıtarak gerçekleştirdiği sermaye artırımı yöntemidir. Bu yöntemde, hisse senetleri ücretsiz dağıtılır, yani hissedarlar herhangi bir bedel ödemezler. Bu sayede, dolaşımdaki hisse sayısı gibi mevcut hissedarların sahip oldukları payların sayısı da artar; şirketin ödenmiş sermayesi yükselir.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut hissedarlarını korumak ve onlara hisseleri üzerindeki kontrolünü sürdürme fırsatı sunar. Aynı zamanda, yatırımcıların hisse senetlerini elde tutma konusundaki motivasyonlarını artırır.