Şirketin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımına yönelik başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde onaylandı. Bu onayla birlikte şirketin çıkarılmış sermayesi, 5.298.542.110,10 TL'den 5.321.653.794,10 TL'ye yükseltilecek.

Bu şartlı sermaye artırımı sırasında, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek paylar, 2023 yılı Eylül ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsis edilecektir.

KAP Açıklaması:

Borsada Üç Hisseye Yasak Geldi! Borsada Üç Hisseye Yasak Geldi!

"Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 5.298.542.110,10 TL'den 5.321.653.794,10 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 12 Ekim 2023 tarih ve 2023/61 sayılı Bülteni'nde duyurulmuştur.

Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2023 yılı Eylül ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsis edilecektir."

Editör: Bengüsu Ogelman