KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KATMR), temettü  kararını açıkladı!

Şirketin net dönem karı 112.254.101 TL olarak açıklanmış ve 5746 sayılı kanunun 3. maddesinin 13. fıkrasına dayanarak (%2'si kadar) 2.058.440 TL girişim sermayesi fonu ayrıldığını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan net dönem karı ise 82.647.924 TL olarak belirlenmiş, ana ortaklığa ait net dönem karı ise 82.568.385 TL olduğunu belirtti.

2022 yılı hesap sonuçlarına göre, söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 2.702.083 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 72.554.198 TL (yasal kayıtlara göre 51.339.579 TL) şirket stratejisi ve yatırım politikası göz önüne alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarıldığını paylaştı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda Net dönem karı 112.254.101 TL olup bu rakamdan 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 13.fıkrasına istinaden (Ar-Ge indirimi tutarının %2’si kadar) 2.058.440 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır.

SPK İşleme Kapattığı Şirkete Bilanço İçin Ek Süre Verdi! SPK İşleme Kapattığı Şirkete Bilanço İçin Ek Süre Verdi!

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan Net dönem karı 82.647.924 TL olup, ana ortaklığa ait net dönem karı ise 82.568.385 TL dir.

2022 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 2.702.083 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 72.554.198 TL’ nin (yasal kayıtlara göre 51.339.579 TL’ nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Editör: Abdurrahman Zougari