Sermaye arttırmak için yatırımcıdan ek süre isteyecek!

Batısöke Söke Çimento şirketi kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda bitecek olması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 2.000.000.000,00 (iki milyar) Türk Lirası'na yükseltilmek istenilmesi nedeniyle yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına karar verildi.

Kayıtlı Sermaye Tavanı Nedir?

Kayıtlı Sermaye Tavanı arttırma, şirketin yapacağı sermaye artırımlarında söz konusu konuyu Genel Kurula taşımadan yapacağı sermaye artırımını temsil ediyor. Tabi bu yetkiler yine Genel Kurul tarafından şirketin Yönetim Kurulu'na veriliyor.  

Kayıtlı sermayede esnek yapı, sermaye artırımı konusunda genel kurula ait olan yetkinin yönetim kuruluna devri suretiyle sağlanır.  Ancak söz konusu yetki devri gerek süre ve gerekse miktar yönünden bazı kısıtlamalara tabidir.  Buna göre kayıtlı sermaye sistemindeki tavan sermaye tutarı başlangıç sermayesinin beş katından fazla olamayacağı gibi yönetim kuruluna sermaye artırma yetkisi de en fazla 5 yıl için tanınabilir.

Lotlarınız Katlanacak! Bedelsiz Sermaye Arttırım Tarihi Açıklandı! Lotlarınız Katlanacak! Bedelsiz Sermaye Arttırım Tarihi Açıklandı!

Söz konusu sınırlar aşılmamak suretiyle yönetim kurulu sermaye artırım miktarını genel kurul kararı olmaksızın belirleyebilir. 

Editör: Sekna Karaca