Şirket %5000 bedelsiz haberini yalanladı! Kritik açıklama

Üzerinden Tedbirleri Kalkan 4 Hisse! Üzerinden Tedbirleri Kalkan 4 Hisse!

Marshall Boya'nın hisseleri hakkında yapılan açıklamalara atıfta bulunarak, "MRSHL" hissesinin yüzde 5000 artacağını ve bu fırsatı değerlendirerek diğer hisselere değil MRSHL' e yatırım yapılması gerektiğini söyleyen kişilere karşı Marshall Boya'nın bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiği belirtilmiştir.  Şirket konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şirket Açıklamasında Şu İfadeleri Kullandı;

Şirketimiz paylarına ilişkin olarak Facebook'ta; "……… %5000 Bedelsiz Bölünme Yolda, Başka Hisselerde Zararda Beklemeyin Bizimle Birlikte Kazanın" şeklinde paylaşımlar yapılmakta olduğu görüldüğünden Sermaye Piyasası Kurulu'nun  ("SPK") II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur; 

Şirketimiz tüm gelişmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden kamuya ve yatırımcılarına duyurmaktadır. Pay sahiplerinin KAP açıklamalarımız dışında sosyal medya platformlarındaki kişi ve/veya kurumların kendi menfaatleri doğrultusunda yaptıkları, gerçeği yansıtmayan bu tür haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle belirtmek isteriz.

23.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan duyuru ile (https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2023/basin-aciklamasi-31-07-2023); sosyal medya mecraları, oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odaları üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edildikleri hususunda yatırımcılara uyarılar yapılmıştır. 

Söz konusu duyuruyu önemle tekrar yatırımcılarımızın dikkatine sunar, Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yapılan resmi duyurulara itibar edilmesini saygılarımızla belirtiriz.

Editör: Sekna Karaca