Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret A.S. geçtiğimiz aylarda yaptığı ralli yatırımcıların dikkatini çekiyor !!

Şirketin hissesi 6 Temmuz'da 267 TL iken aradan tam 2 geçtikten sonra geldiği nokta 1600 TL seviyesi oldu !

Şirket geçen ay tam 13 kere tavan kapanışı yaptı ! 

Böylece son 2 ayda fiyatını %600'e yakın arttırmış oldu.

Bu kadar karlı bi yatırımdan sonra açıklanan bilançoda ise yatırımcılar şoka uğradı !

Şirket açıkladığı bilançoda %49 zarar ettiğini beyan etti !

Peki bilanço neden önemlidir ?

Bilanço, bir şirketin finansal sağlığını ve mali durumunu gösteren önemli bir finansal rapordur. Bilanço, bir şirketin varlıklarını, borçlarını ve sahiplerin mülkiyetini (özsermaye) belirleyen bir denklem olan "varlık = borç + özsermaye" temel ilkesine dayanır. Bilanço, şirketin mali durumunu ve performansını analiz etmek için çok önemlidir ve aşağıdaki nedenlerle büyük bir öneme sahiptir:

2 Hissenin Yatırımcılarına Yasak Geldi! 2 Hissenin Yatırımcılarına Yasak Geldi!

Finansal Durumu Gösterir: Bilanço, bir şirketin belirli bir tarihte finansal durumunu net bir şekilde yansıtır. Bu, şirketin mevcut varlıklarının ve borçlarının ne olduğunu gösterir. Bu bilgiler, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgilenen taraflar için kritik öneme sahiptir.
Risk Değerlendirmesi: Bilanço, şirketin finansal riskini değerlendirmek için kullanılabilir. Borç yükü, likidite durumu ve özsermaye oranları gibi önemli ölçütlere dayanarak, bir şirketin finansal sağlığı ve gelecekteki mali gücü hakkında bilgi sağlar.
Karlılık Analizi: Bilanço, şirketin sahip olduğu varlıkların ve özsermayenin nasıl finanse edildiğini gösterir. Bu, şirketin karlılığını değerlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir şirketin yüksek borç oranlarına sahip olması, karını sürdürmek için daha fazla faiz ödemesi gerektiği anlamına gelebilir.
Karar Verme Araçları: Bilanço, yöneticilerin ve yatırımcıların stratejik kararlar almalarına yardımcı olur. Örneğin, şirketin bilançosu, yeni yatırımların finansmanı, mevcut varlıkların daha verimli kullanılması veya borçların azaltılması gibi kararlar almak için kullanılabilir.
Yatırımcıların ve Kredi Verenlerin Güvenini Artırır: İşletmeler genellikle yatırımcılardan veya kredi verenlerden sermaye veya borç sağlamak zorundadır. Bilanço, bu tür finansal ilişkilerde güveni artırabilir, çünkü şirketin mali durumu ve ödeme kapasitesi açıkça görülebilir.
Yasal ve Vergisel Uyumluluk: Şirketler, yasal ve vergisel gereksinimlere uygun olmak zorundadır. Bilanço, bu gereksinimleri yerine getirip getirmediğini denetçilere, düzenleyici kurumlara ve vergi yetkililerine bildirir.