Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL), Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.12.2023 tarih ve E-18454353-100.06-22239 sayılı yazısı üzerine bir açıklama yapmıştır. Şirket, Borsa İstanbul tarafından payları üzerinde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını belirtti

Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri” başlıklı 8. maddesine istinaden, şirketin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmadığı açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformund Yaptığı Açıklama:

1 Yılda %80 Kazandıran Enerji Devi! 1 Yılda %80 Kazandıran Enerji Devi!

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 15.12.2023 tarih ve E-18454353-100.06-22239 sayılı yazısı ile Şirket’imiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklamalarımız talep edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri” başlıklı 8. maddesine istinaden Şirket’imizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Editör: Abdurrahman Zougari