Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamaya göre pay geri alım yapacağını açıkladı.

 Şirket, piyasada meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı bir tedbir olarak kendi hisse senedi fiyatının sağlıklı bir şekilde oluşmasını desteklemek amacıyla pay geri alımı yapma kararı aldı.

Pay geri alım işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği yönergeler ve ilke kararları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu, işlemlerin düzenleyici kurallara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.

 Pay geri alımı için ayrılacak fon, şirketin kendi iç kaynaklarından karşılanacak ve bu fon maksimum 200.000.000 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Pay geri alım programı kapsamında geri alınabilecek maksimum pay sayısı 4.500.000 adet olarak belirlendi.

Pay geri alım programı süresi, duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirim tarihinden itibaren 6 ay olarak belirlendiği belirtildi.

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

''Şirketimizin 30 Ekim 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Piyasada oluşabilecek volatilite karşısında şirketimiz pay fiyatının sağlıklı oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,

2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

3. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 200.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 4.500.000 adet pay olarak belirlenmesine,

Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi! Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi!

5. Pay geri alım programı süresinin, duyurunun KAP bildirim tarihinden itibaren 6 ay olarak belirlenmesine,

6. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,''