Bu özet gelir tablosu, E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) 2023 yılının ilk dokuz ayı ile 2022 yılının aynı dönemine ait finansal performansını göstermektedir. İşte bazı önemli yorumlar:

1. Satışlar: Satışlar, 2022 yılının aynı dönemine göre %76 artmış. Bu büyük bir büyüme oranıdır ve şirketin ürün veya hizmetlerine olan talebin arttığını gösterir.

2. Brüt Kar: Brüt kar, satışlardan elde edilen gelirlerin maliyetlerini çıkardıktan sonra kalan kârdır. Brüt kar, 2022'ye göre %27 artmış. Bu, şirketin karlılığının arttığını gösterir, ancak satışların artış hızından daha düşük bir artış oranına sahiptir.

3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterir. Bu rakam, 2022'ye göre %54 artmış, bu da şirketin temel faaliyetlerinin daha karlı hale geldiğini gösterir.

4. FAVÖK: FAVÖK şirketin işletme karını ve öz sermaye karını hesaplamak için önemli bir göstergedir. FAVÖK, sadece %3 artmış, bu da işletme giderlerinin arttığını ve karlılığın daha yavaş arttığını gösterebilir.

5. Net Dönem Karı: Net dönem karı, tüm gelir ve giderlerin hesaba katıldığı son kâr rakamını temsil eder. Bu rakam, 2022'ye göre %116 artmış, bu da şirketin genel karlılığının büyük ölçüde arttığını gösterir.

Sonuç olarak, bu özet gelir tablosu, şirketin gelirlerinin önemli ölçüde arttığını ve karlılığının genel olarak arttığını göstermektedir.

3.547.500 dolar'lık sipariş aldı! 3.547.500 dolar'lık sipariş aldı!

EDATA Hisse Grafiği: