Bu özet gelir tablosu, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)'nin 2023 ve 2022 yıllarındaki mali performansını karşılaştırıyor,

  1. Satışlar: Şirket, 2023 yılında 2.624.769.000 TL ciro elde etti. Bu, önceki yıla göre %101'lik büyük bir artışı temsil ediyor. Satışlardaki bu olağanüstü büyüme, şirketin talep ve gelirlerini büyük ölçüde artırdığını gösteriyor.

  2. Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. 2023 yılında 1.279.507.000 TL brüt kar elde edildi ve önceki yıla göre %134 arttı. Brüt kar marjındaki bu büyük artış, şirketin ürün veya hizmetlerini daha verimli bir şekilde ürettiğini ve karlılığını artırdığını gösteriyor.

  3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılında 1.204.244.000 TL esas faaliyet karı elde edildi ve önceki yıla göre %146 arttı. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinde önemli bir gelişme kaydettiğini gösteriyor.

    Ülker'in Yönetim Kurulu Üyesi Değişiyor! Ülker'in Yönetim Kurulu Üyesi Değişiyor!
  4. FAVÖK (Fayda Amacı Gütmeyen Faaliyetlerden Önceki Kar): 2023 yılında 1.180.866.000 TL olan FAVÖK, önceki yıla göre %131 arttı. Artan FAVÖK, şirketin fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karını gösterir. Yine, işletmenin operasyonel karlılığını artırdığını göstermektedir.

  5. Net Dönem Karı: 2023 yılında 493.047.000 TL net dönem karı elde edildi. Bu, önceki yıla göre %113'lük büyük bir artışı temsil eder. Net dönem karındaki bu sıçrama, şirketin genel karlılığının önemli ölçüde arttığını göstermektedir.

Bu verilere dayanarak, şirketin 2023 yılında muazzam bir büyüme ve kar artışı yaşadığı açıkça görülüyor.

Editör: Bengüsu Ogelman