Esenboğa Elektrik (ESEN) ve Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN) şirketlerinden ortak açıklama geldi. 

Şirketlerin KAP açıklaması;

02.11.2023 tarih 2023/67 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde duyurulan ve Şirketimiz ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimize "halka açılma izahnamesinde yer alan fon kullanım yeri  raporunda yazılmamış olmasına rağmen, izahnamenin Kurulca onaylanmasından kısa bir süre sonra fonun Şirket'in bağlı ortaklığı konumunda bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Margün Enerji) kullandırılmış olmasının izahnamede yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve eksik olduğu sonucunu doğurması" sebebiyle uygulanmış olan idari para cezalarına ilişkin açıklamalarımız şöyledir;

yatırımcı zararına veya Şirketimiz aleyhine bir durum oluşturmamıştır.

Kurul tarafından onaylanan izahnamede ve fon kullanım raporunda, yapılacak yatırımların %100 bağlı ortaklığı aracılığıyla da yapılacağı/yapılmasına ilişkin bir bilgiye yer verilmemesi şeklen uygun olmamakla birlikte, yatırımcı zararına veya Şirketimiz aleyhine bir durum oluşturmamıştır. Şirket ve bağlı ortaklıklar bir bütünlük oluşturduğundan, %100 bağlı ortaklık üzerinden işlemlerin yapılmasının konsolide finansal tablolara da hiçbir etkisi yoktur. İlgili bilginin izahname ve fon kullanım raporunda yayınlanmamasına ilişkin ceza Sermaye Piyasa Kurulu kararlarına göre şeklen uygun olmamasından kaynaklanmaktadır.

Paranızı 2'ye katlayan OTOMOTİV şirketi %5 değerlendi! Paranızı 2'ye katlayan OTOMOTİV şirketi %5 değerlendi!

Her ne kadar %100 bağlı ortaklık aracılığıyla da yatırım yapılacağı bilgisi verilmese de Şirketimizin halka arzdan elde ettiği gelirin bir kısmının %100 bağlı ortaklığı aracılığıyla yatırıma çevirmesi neticesinde, aktif büyüklüğünü 2023 yılı 9. ayında 2020 yılı 6. ayına yani halka arza konu finansal tablolarına kıyasla %2.477, özkaynaklarını %3.882, hasılatını %1.178 ve net karını %3.682 oranında büyütmüştür. Şirketlerin özkaynakları ve aktif büyüklüklerindeki artış oranları, yıllık hasılat ve net kar gibi finansal performans göstergeleri yatırımların doğru bir şekilde ve belirtildiği gibi kullanıldığının bir göstergesidir.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında art niyetli ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte, konuyu çarpıtan, manipüle eden, iftira atan, yalan haber yapan, yayan ve yorum yapan, yasada tanımlanan suçları işleyen kişi ve kuruluşlar, hukukçularımız tarafından yakından ve dikkatle izlenip takip edilmektedir. İlgili kişi ve kuruluşlara maddi-manevi tazminat davası açılacak, suça konu eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunularak titizlikle sürecin takipçisi olunacaktır.

Editör: Nida Türk