Şirketten hat üstüne hata! SRARLA ORTAĞINI ANMIYOR!

2 Kasım tarihinde yayınlanan spk bülteninde Girişim Elektrik kendi halka arzından elde ettiği geliri bağlı ortaklığı olan Europower Enerji için kullandığından ve bunu belirtmediğinden dolayı hem Gesan şirketinin kendisine hemde yöneticilerine toplamda 2.928.667 TL para cezası kesilmişti. Şirket bu cezanın savunmasını yatırımcılarına yapmak için 3 Kasım tarihinde özel durum açıklaması yapmıştı. Kakat Girişim Elektrik şirketi yine açıklamsında cezayı Europower Enerji şirketinden dolayı aldığını belirtmeyince tekrar şirketten açıklama istendi. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun talebine istinaden şirket 6 Kasım tarihinde aşağıdaki açıklamayı yaptı.

Şirketin Son Kap Açıklaması;

Şirketimizin 03/11/2023 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklaması'nda bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi A.Ş. ilişkilendirilmemiştir. 03/11/2023 tarihinde yapılan ve aşağıda tekrar verilen açıklamada herhangi bir değişikliğe gidilmeden, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun talebine istinaden, Europower Enerji (EUPWR) işaretlenerek bildirim yapılmıştır. 

Piyasalarda kritik gün! 28.03.2024 Forex Bülteni Piyasalarda kritik gün! 28.03.2024 Forex Bülteni

02/11/2023 tarihinde yayınlanan, 2023/67 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde duyurulan ve Şirketimize ve Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimize uygulanmış olan İdari Para Cezaları ile ilgili olarak açıklamalarımız aşağıdaki şekildedir;

Şirketimiz 19/08/2021 tarihinde gerçekleşen halka arzdan elde etmiş olduğu gelirin kullanımına yönelik olarak, Halka Arz İzahnamesinde,

  • Üretim kapasitesinin artırılması,
  • Hammadde alımı,
  • Makine, teçhizat ve ekipman alım ve yenilemeleri,

konularında harcama yapılacağı belirtilmiş ve yukarıdaki maddelere yer verilmiştir. Bilindiği üzere Şirketimizin esas faaliyet konusu mühendislik ve taahhüt işleri üzerinedir ve Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi A.Ş., Girişim Elektrik Grubunun üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Yukarıda belirtilen maddeler, üretim ile bağlantılı olduğu için, halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmının iştirakimiz için kullanılması uygundur. Ancak verilen İdari Para Cezalarında da belirtildiği üzere yapılan harcamaların fon kullanım raporlarında iştirakimiz adına yapılmış olduğunu belirtmemek, Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına göre şeklen uygun görülmemiştir.

Halka arzdan itibaren, açıklamış olduğumuz yıllık finansal raporlarda incelendiğinde, üretim için yapılmış olan harcamaların grubumuzun büyümesine olan etkisi açıktır. Yıllık Hasılat ve Yıllık Net Kar rakamlarındaki yıllara sâri artış oranları, harcamaların doğru bir şekilde ve belirtildiği gibi kullanıldığının göstergesidir.

İdari Para Cezalarında belirtilen muhasebe kayıtları ile ilgili husus ise, halka arzdan elde edilen ve atıl durumdaki gelirin daha yüksek getiriler ile değerlendirilmesi için farklı bankalara ve kurumlara yönlendirilmesi ancak yönlendirilen yerlerdeki yeni açılmış hesaplar yerine mevcut hesaplar üzerinden takip edilmesi nedeni ile şekli bir uygunsuzluk olduğu şeklinde açıklanabilir.

Editör: Nida Türk