Adel Kalemcilik (ADEL) dev bedelsiz sermaye artırımı açıkladı! Şirket %1000 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapıyor!

Şirket mevcut 23.625.000TL olan sermayesini %1000 oranında bedelsiz artırarak 259.875.000TL ye çıkartıyor. Yeni sermayeyi temsil eden 236.250.000TL nominal hisse, hak sahibi yatırımcılara bedelsiz hisse olarak dağıtılacak.

ADEL bedelsizinde hesabınızda bulunan 100 lot ADEL hissesi hiç bir ücret ödemeden ve her hangi bir başvuru yapmadan 1100 lot olacaktır.

Şirketten gelen KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu' nun 01.07. 2024 tarihinde almış olduğu karara göre;

1- Şirketimizin 23.625.000 TL olan ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 10'uncu maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 1.450.000.000 TL dahilinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1000 oranında olmak üzere 236.250.000 TL arttırılarak toplam 259.875.000 TL'ye çıkarılmasına,

2- Beheri 1 TL olarak çıkarılacak bu 236.250.000 TL nominal değerli toplam 236.250.000 adet söz konusu payın , bedelsiz olarak Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında;

a. Nama yazılı 36.379.410 TL nominal değerli 36.379.410 adet pay,

b. Hamiline yazılı 199.870.590 TL nominal değerli 199.870.590 adet pay,

olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

3- İç kaynaklardan yapılacak olan 236.250.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamen 31.12.2023 tarihli TMS/TFRS kayıtlarımızda ve Finansal Durum Tablomuzda (Bilanço) yer alan "Sermaye Düzeltme Farkları" hesabından karşılanmasına, diğer taraftan yine Şirketimiz 31.12.2023 tarihli yasal kayıtlarında ise "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmasına,

4- Bu amaçla hazırlanmış olan 14/06/2024 tarih ve 290/24-006 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu da dikkate alınarak gerek yasal kayıtlarımızda gerekse TMS/TFRS kaytılarımızda ilgili özkaynak hesaplarında söz konusu sermaye artışı için mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun nitelikte yeterli fon bulunduğunun görüldüğüne,

5- İşlemlerle ilgili olarak bağlayıcı olsun olmasın her türlü sözleşmenin, evrakın, senedin, anlaşmanın, bildirim vb. her türlü belgenin müzakere, imza, tebliğ ve tebellüğ edilmesinin onaylanmasına, bunları akdetmeye ve bunlarla ilgili tüm yasal ve idari işlemleri tamamlamaya, tahkim ve gizlilik ile ilgili düzenlemeler dahil tüm hükümleriyle şirketi bağlamaya ve bunlara ilişkin olarak diledikleri kimseleri vekil tayin etmeye, bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin ifa ve intacı için, Şirketimiz adına Ahmet Oğuz Uçanlar, Yasemen Güven Çayırezmez, Serhat Kara, Hasan Murat Büyükkucak ‘ın herhangi ikisinin müştereken Şirket unvan altında atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

Dev Aracı Kurum 11 Hissede Hareket Bekliyor Dev Aracı Kurum 11 Hissede Hareket Bekliyor
Editör: Feriha Bahçuvan