İndes Bilgisayar'dan (INDES) dev sermaye tavanı artırım kararı!

Şirket mevcut 300.000.000TL olan sermaye tavanını %2400 oranında artırarak 7.500.000.000TL ye çıkartma kararı aldı.

Rekor sermaye artırım kararı Yönetim Kurulu toplantısında alındı.

Şirket rekor artış için SPK başvurusu yapacak.

Yeni yıl ile birlikte borsa şirketleri, bu yıl gerçekleştirmeyi hedefledikleri sermaye artırımlarına hazırlık olarak, sermaye tavanı rakamlarını revize etmeye başladılar.

Şirket bedelli ve ya bedelsiz bir sermaye artırımı yapmak istediğinde, bu artış kayıtlı sermaye tavanı rakamı içinde gerçekleştirilebilir.

O yüzden şirketin, hedeflenen sermayeyi kapsayacak şekilde bir sermaye tavanı rakamına sahip olması önemlidir.

Enerji Şirketinden Milyonlarca Dolarlık Anlaşma! Enerji Şirketinden Milyonlarca Dolarlık Anlaşma!

INDES için alınan bu dev sermaye tavanı artış rakamı, yatırımcıda yine bu orana paralel bir bedelsiz sermaye artışı beklentisi yaratıyor.

INDES en son 2023 yılında %234,82 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştı.

Şirket açıklaması:

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının beş yıllık süresinin 31.12.2023 tarihinde sona ermesi nedeni ile, Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL'den 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) TL'ye çıkarılmasına,

Esas sözleşmenin 6. Maddesinin yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere ekteki gibi değiştirilmesine,

Esas Sözleşme tadili konusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli iznin temini durumunda T.C. Ticaret Bakanlığı izni ve diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına karar verildi.

Editör: Feriha Bahçuvan