%142,42 bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. SPK onay verdi 100 lot 242 lot oluyor!  hesaba ne zaman geçer?

EYG Gayrimenkul Yatırım  şirketi (EYGYO), 330.000.000,-TL tuarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, 82.500.000,-TL çıkarılmış sermayesinin 117.500.000,-TL tutarında artırılarak 200.000.000,-TL’ye çıkarılmasına ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

EYG Gayrimenkul Yatırım  şirketi bedelsiz bölünmede hisse başına 1.42 adet lot vermiş olacak.

Enerji Şirketi%599 Bedelsiz Başvurusu Yaptı! Enerji Şirketi%599 Bedelsiz Başvurusu Yaptı!

Editör: Nida Türk