KRON TEKNOLOJİ A.Ş. (KRONT) bedelli sermaye arttırımı başvurusu onaylandı 

Şirket mevcut sermayesinin %100 arttıracak.

 Sermayesi 42.805.539 TL şirket tamamı nakden karşılanmak sureti ile 42.805.539 TL eklenerek 85.611.078,00 TL' ye çıkaracak.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklama:

''Şirketimizin 150.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.805.539,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 42.805.539,00- TL ( % 100 oranında ) artırılarak 85.611.078,00-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve onaylanması için 17.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1295 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 100 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 19.10.2023 ila 02.11.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

200 Lotunuz 1200 Lot Olacak! SPK'dan Onay Çıktı Mı? 200 Lotunuz 1200 Lot Olacak! SPK'dan Onay Çıktı Mı?

Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.kron.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek www.unlumenkul.com adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 (İki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

Editör: Abdurrahman Zougari