SPK Halka Arz Koşullarını Kolaylaştırdı!

Yeni SPK düzenlemesi ile halka arz kriterlerini tutturamayan teknoloji firmalarının önü açılmış oldu. Aynı zamanda belirli bir ciroya sahip firmaların da teknopark şirketlerini satın alarak kriterlerini tamamlama yolu açıldı.
Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), 28 Mart 2024 tarihli Kurul Karar Organı'nın i-SPK 128.22 sayılı kararı ile halka arz öncesi uyulması gereken ön şartlarda bazı indirimlere gitti.

Kararın Amacı:

%600 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yolda! %600 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yolda!

Bu kararın amacı, enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi gibi öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin halka arzlarını kolaylaştırmak ve bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Kararın Kapsamı:

Karar, aşağıdaki şartları haiz ortaklıklar için geçerlidir:

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve hasılatının en az %75'ini yenilenebilir enerji üretimi satışlarından elde eden ortaklıklar.
Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı ile üretim yapan ve hasılatının en az %75'ini petrokimya üretimi satışlarından elde eden ortaklıklar.
Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya söz konusu sektöre bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında hizmet veren ve hasılatının en az %75'ini savunma sanayine yönelik üretim/hizmet satışlarından elde eden ortaklıklar.
Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve hasılatının en az %75'ini tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından elde eden ortaklıklar.
Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen ortaklıklar.
Kararın Etkileri:

Bu kararın, halka arz edilecek şirketlerin sayısını artırması ve ülke ekonomisine daha fazla sermaye girişi sağlaması beklenmektedir.

Editör: Feriha Bahçuvan