SPK'dan borsanın düşüşüne düzenleme! Yatırımcılar Dikkat!

Türkiye Genelinde Tüketici Boykotları, Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Boyut Türkiye Genelinde Tüketici Boykotları, Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Boyut

SPK borsanın düşüşünde ana etkenlerden biri olan kredili işlemlere ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Yürürlük tarihini 30.09.2023 olarak belirtildi. Düzenlemenin piyasaya olumlu etki yapması bekleniyor.

Son dönemlerde borsanın düşüşü için ana nedenlerden biri olarak gösterilen kredili işlemlere ilişkin SPK tarafından yeni bir düzenleme yapıldı.

SPK düzenlemesi şu şekilde…..

F. DUYURU VE İLKE KARARLARI
1. Kurul Karar Organı’nın 02/02/2023 tarih ve 5/151 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:
1) Kurul Karar Organı’nın i-SPK.52.4.ağ (02/02/2023 tarihli ve 5/151 s.k.) sayılı İlke Kararı:
a) Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin
Rehber’in (Rehber) (4.9.) nolu maddesinin başlığının;
“4.9. Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar”
şeklinde değiştirilmesine; anılan maddeye aşağıdaki ifadenin eklenmesine;
“Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” ifadesi yer alan fonlar fon toplam değerinin %25'ini geçmemek üzere
Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı’nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler.”
b) Rehber’in “Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” başlıklı (4.2.6.) nolu maddesine aşağıdaki
ifadenin eklenmesine;
“Fonların taraf olduğu ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçları, vadeye kalan gün sayısı ile
ağırlıklı ortalama vade hesaplamalarında dikkate alınmaz ve Fon Tebliği'nin 20'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
değerlendirilmez.”
2) Kurulumuzun 11.01.2023 tarih ve E-12233903-305.99-31627 sayılı yazısı ile para piyasası fonları ve kısa vadeli
borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların taraf olduğu/olacağı Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlem gören ters repo sözleşmelerinin sona erdirilmesi için 28.04.2023 tarihine kadar belirlenmiş olan sürenin, 30.09.2023 tarihine kadar uzatılmasına ve Rehber’in (4.9.) nolu maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanabilmesini teminen Rehber’in (4.9.) nolu maddesinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihinin 30.09.2023 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Editör: Simge Erel