Türkiyenin önde gelen holdinglerinden Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) bölünme kararı aldı.

Teknoloji Şirketi İle Enerji Şirketi Arasında 404 Milyon TL'lik Anlaşma! Teknoloji Şirketi İle Enerji Şirketi Arasında 404 Milyon TL'lik Anlaşma!

Şirket, bazı taşınmazlarını yeni kurulacak bir şirkete kısmen bölünme yoluyla devredeceğini açıkladı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2023 tarihli finansal tabloları esas alarak, İstanbul'un Ulus ve Beşiktaş bölgelerinde bulunan toplam 7 parsel üzerindeki taşınmazların, Tekfen Tower ve Akmerkez'de bulunan şirkete ait bağımsız bölümlerin, %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir anonim şirket kurulması ve bu varlıkların yeni şirkete devredilmesi kararını aldığını belirtti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklama:

''Yönetim Kurulumuz,

1. Şirketimizin maliki olduğu; Ulus, Beşiktaş, İstanbul'da 7 parsel ve üzerindeki şirketimize ait taşınmazların, Tekfen Tower'da şirketimize ait bağımsız bölümler ile Akmerkez'de şirketimiz mülkiyetinde bulunan 2 bağımsız bölümün; Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19, 20 ve devamı maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesine,

2. Kısmi bölünme işlemleri için 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

3. Kısmi bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılacak olması nedeniyle bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına,

4. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, inceleme hakkı duyurusu ve gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine, Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, SPK, Rekabet Kurumu, Ticaret Sicili Müdürlükleri başta olmak üzere gerekli tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.''

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) Ne Yapar ?

Tekfen Holding, Türkiye merkezli bir holding şirketidir ve çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Temel faaliyet alanları inşaat, enerji, endüstri, sağlık ve gayrimenkul geliştirme gibi geniş bir yelpazedir. 

Tekfen Holding, Türkiye'de ve yurtdışında bir dizi büyük projeye imza atmış ve farklı sektörlerdeki iş birimlerini geliştirmiştir.

Holding, inşaat ve enerji alanında uluslararası arenada tanınmış bir şirkettir.