Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) bilançosunu açıkladı!

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) Özet Gelir ve Bilançosu: 

Satışlar: 184.810.000 TL (%50) Bu, şirketin toplam gelir veya satışların toplamıdır ve %50'lik bir artış göstermektedir.

Piyasalarda kritik gün! 28.03.2024 Forex Bülteni Piyasalarda kritik gün! 28.03.2024 Forex Bülteni

Brüt Kar: 125.744.000 TL (%35) Brüt kar, şirketin gelirlerinden doğrudan maliyetleri çıkarıldıktan sonra kalan kardır. Bu, %35'lik bir artış göstermektedir.

Esas Faaliyet Karı: 82.278.000 TL (%22) Esas faaliyet karı, şirketin ana işletme faaliyetlerinden elde ettiği kardır. Bu, %22'lik bir artış göstermektedir.

FAVÖK (Faaliyetlerden Amortisman ve İşletme Karı): 90.109.000 TL (%25) FAVÖK, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kardan amortisman giderlerini çıkardıktan sonra kalan kardır. Bu, %25'lik bir artış göstermektedir.

Net Dönem Karı: 97.591.000 TL (%39) Net dönem karı, şirketin tüm gelir ve giderlerin hesaba katıldığı karı temsil eder. Bu, %39'luk bir artış göstermektedir.

Dönen Varlıklar: 144.375.000 TL (%-19) Dönen varlıklar, şirketin kısa vadeli varlıklarını temsil eder. % -19'luk bir azalma, dönen varlıkların azaldığını göstermektedir.

Duran Varlıklar: 126.879.000 TL (%134) Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli varlıklarını temsil eder. %134'lük bir artış, duran varlıkların önemli ölçüde arttığını göstermektedir.

Finansal Borçlar: 1.906.000 TL (%-17) Finansal borçlar, şirketin borçlarını temsil eder. % -17'lik bir azalma, finansal borçların azaldığını göstermektedir.

Net Borç: -61.564.000 TL (N/A) Net borç, şirketin toplam borçlarını dönen ve duran varlıklarından çıkardıktan sonra kalan borç miktarını temsil eder. Negatif bir değer, şirketin net olarak borç veren durumda olduğunu göstermektedir.

Özkaynaklar: 233.994.000 TL (%16) Özkaynaklar, şirketin sahiplerinin payını temsil eder. %16'lık bir artış, özkaynakların arttığını göstermektedir.

Editör: Abdurrahman Zougari