Bilindiği üzere 1alep toplama süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.  Şirket’in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tab Gıda arzına 5.185.061 yatırımcı katıldı ve 4.949.462 yatırımcıya pay dağıtımı oldu. Yatırımcı başına 8-9 adet pay dağıtımı yapılmış oluyor.

Bugün borsada işleme başlayacak olan TABGD nasıl bir performans sergilecek? Halka arzda %78,1'in bireysel yatırımcıya dağıtılması ve piyasa değerinin yüksek olması diğer halka arzlar gibi tavan serisi yapacak mı yoksa bu etkenler ve sosyal medyada boykot edilmesi hisseyi olumsuz yönde etkileyecek mi? 

Not: Bireysel yatırımcılar sadece borsadaki küçük yatırımcı veya gerçek kişi değillerdir. Bireysel yatırımcı grubu içinde tüzel kişiliğe haiz kurumlarda olabilir. Kurumsal yatırımcılardan farklı olarak bireysel yatırımcılar işlemleri kendisi için yapar ve yatırım kararlarını kendisi verir. 

Kurumsal yatırımcılar, bireysel yatırımcıların tasarruflarını toplayarak elde ettikleri bu fonları verimliliği yüksek yatırımlara yönelten finansal kurumlardır. 

Yeni Halka Arz Bir Haftada 712 TL Kazandırdı! Yeni Halka Arz Bir Haftada 712 TL Kazandırdı!

Borsadaki bir çok yatırımcı bireysel yatırımcının birey yatırımcı, Kurumsal yatırımcıyı ise şirket olarak tanımlıyor. Bu tanım yanlış bir tanım olmakla beraber yatırım kararlarını alırkende yanlış yönlenndirmeye sebep olabiliyor.

Dolayısıyla Bireysel yatırımcı grubu arasında tüzel kişiliği bulunan ve kendi adına işlem yapan şirketlerde olabilir.

Tabloda da gözüktüğü gibi 40,9 milyon lot bireysel yatırımcıya dağıtımı gerçekleşti.

TAB Gıda Taahhüt, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

 • Borsada işlem görmeye başladıktan sonraki 180 gün içerisinde herhangi bir bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak.
 • 1 yıl boyunca ortaklar tarafından halka arz fiyatının altında bir fiyattan pay satışı yapılmayacak.
 • 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.
 • TAB Gıda’nın Finansal Gücü

  2022 yılında şirketin konsolide hasılatı 8.620 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu, 2021 yılına göre 125%’lik bir artışı temsil etmektedir. 2021’de 3.834 milyon TL olan hasılat, 2022 yılında 8.620 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu artışın ana kaynakları; restoran satışları, franchise gelirleri ve diğer satışlardaki artışlardır.

  Ana Artış Faktörleri: Bu artışlar, esas olarak mevcut restoranların satışlarının artması, yıl içerisinde yeni açılan restoranlardan gelen fiş sayılarının etkisi ve fiyatlar genel seviyesinde yaşanan artışların etkilerinden kaynaklanmıştır.

  Restoran Satışları: 2022 yılında restoran satışları, 2021 yılına kıyasla 127% oranında artmıştır. COVID-19 pandemi etkilerinin azalması ve mevcut restoranların satış büyümeleri, fiş sayılarındaki artış ile yıl içerisinde yeni restoran açılışlarından elde edilen satışlar bu artışın ana katkılarıdır. Şirket, 2021 yılında 919 olan restoran sayısını, 2022 yılında 934’e çıkarmıştır.

  Franchise Gelirleri: Franchise gelirleri, franchise restoranlardan elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler, Royalty Bedeli, Ekipman ve Demirbaş, Kira Bedeli, Sisteme Giriş Bedeli ve Proje Onay Bedeli’nden oluşmaktadır. 2022 yılında franchise gelirleri 100% oranında artmıştır. Yıl içerisinde yeni açılan franchise tarafından işletilen restoranların hasılata olan etkisi de bu artışın nedenlerindendir. Şirket, 2021 yılında 365 olan franchise verilen restoran sayısını, 2022 yılında 536’ya çıkarmıştır.

  2021 Yılında Şirket Hasılatı ve Franchise Gelirleri: 2021 yılında şirketin konsolide hasılatı 3.834 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu, 2020 yılına göre 77%’lik bir artışı temsil etmektedir. 2020 yılında 2.167 milyon TL olan hasılat, 2021 yılında 3,834 milyon TL’ye yükselmiştir. 2021 yılında franchise gelirleri 109% oranında artmıştır. Yeni açılan, franchise tarafından işletilen restoranların hasılata olan etkisi de bu artışın nedenlerindendir. Şirket, 2020 yılında 325 olan franchise verilen restoran sayısını 2021 yılında 365’e çıkarmıştır.