TAV Havalimanları 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. 5.370.141.000 TL kar elde eden holding şirketi yatırımcılarınıda %72.13 kazandırdı.  

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.(TAVHL) Grafiği:

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.(TAVHL) Özet Gelir ve Bilanço:

Satışlar: Satışlar 23.817.499.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %90 artmış. Bu, şirketin satışlarının oldukça büyük bir artış gösterdiğini gösteriyor. Bu tür büyük artışlar, genellikle şirketin büyüdüğünü veya pazar payını genişlettiğini gösterir.

Brüt Kar: Brüt kar 9.774.110.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %77 artmış. Brüt kar, gelirlerin maliyetlerinden çıkarılması sonucu elde edilen kardır. Yine bu artış, şirketin maliyet kontrolünde başarılı olduğunu ve gelirlerini artırdığını göstermektedir.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı 5.885.809.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %79 artmış. Esas faaliyet karı, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karı temsil eder. Yüksek artış, şirketin ana işlerinde daha fazla kar elde ettiğini göstermektedir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, 8.243.741.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %84 artmış. FAVÖK, bir şirketin operasyonel performansını ölçmek için kullanılır ve finansal kararlar alırken önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Bu artış, şirketin faaliyetlerinin daha karlı hale geldiğini gösteriyor.

Net Dönem Karı: Net dönem karı 5.370.141.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %187 artmış. Bu, şirketin net karının önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Yüksek kar artışı, şirketin genel karlılığının geliştiğini yansıtır.

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 29.706.699.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %38 artmış. Dönen varlıklar, şirketin kısa vadeli ödeme taahhütlerini karşılamak için kullanabileceği varlıkları temsil eder. Artış, şirketin likiditesinin ve kısa vadeli finansal sağlığının güçlendiğini gösterir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar 105.092.807.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %5 artmış. Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli yatırımları ve varlıklarıdır. Artış, şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerine yatırım yaptığını göstermektedir.

Enerji Şirketinden Yeni Atılım! Yurtdışında İki Yeni Şirket Açıyor! Enerji Şirketinden Yeni Atılım! Yurtdışında İki Yeni Şirket Açıyor!

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 49.467.001.000 TL olarak gözükmekte ve %8 artmış. Bu artış, şirketin finansal borçlarını artırdığını göstermektedir. Ancak, bu artış oranı diğer finansal göstergeleri ve şirketin ödeme kapasitesini de göz önüne alarak değerlendirilmelidir.

Net Borç: Net borç, 31.110.678.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %12 azalmış. Negatif bir net borç, şirketin nakit ve likidite pozisyonunun borçlarını aştığını ve finansal olarak sağlam olduğunu gösterir. Azalış, şirketin borçları azalttığını veya nakit rezervlerini artırdığını gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar 38.825.680.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %22 artmış. Bu, şirketin sahip olduğu değerin arttığını ve öz sermayesinin büyüdüğünü gösterir. Yüksek özkaynaklar, şirketin finansal sağlığının güçlendiğini gösterir.

Tüm bu yükselişler, şirketin sağlam bir büyüme ve kârlılık dönemi geçirdiğini gösteriyor . Ancak, bu veriler yalnızca bir döneme ait olduğu için uzun vadeli bir perspektifte değerlendirilmelidir. Ayrıca, şirketin sektöründeki rekabeti ve gelecekteki finansal planlarını dikkate alarak daha kapsamlı bir analiz yapmak önemlidir.