Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin gelişimine hız kazandıracak Konseyin ilk adımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attı. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 27 Ekim 2022'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesini istendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 21 Aralık 2022'de Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nin lansmanını yaparak, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğindeki 2030 hedeflerini açıkladı. Aynı etkinlikte, TURCORN 100 Programı'nın da startını veren Varank, terzi usulü destek modelini uygulayarak ulusal yol göstericilerin destekleriyle milyar dolar değerlemeye ulaşan "yeni unicornlar" çıkaracaklarını söyledi.

Türkiye Bankacılık Sektörünün Finansal Raporu! Türkiye Bankacılık Sektörünün Finansal Raporu!

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nde yer alan 30 hedeften biri de Teknogirişim Konseyi'nin kurulmasıydı. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan Teknogirişim Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakanlık binasındaki toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır başkanlık etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan'ın da katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda, teknoloji girişimciliği ekosisteminin gelişimine ivme kazandıracak konular ele alındı.

Toplantıya ayrıca TÜBİTAK, KOSGEB, SPK, BDDK, TOBB, TİM ve DEİK'ten üst düzey temsilciler de katıldı.

Konseyin öncelikli görev ve hedefleri

Türkiye'nin girişimcilik alanında gelişimini hızlandıracak politikalara ve projelere öncülük edecek konsey, kamu ve özel sektörden üst düzeyde temsilcilerden oluşuyor. Teknogirişim Konseyi, kamu ve özel sektörün ortak akıl ve yakın işbirliği hedefiyle katılımcı bir yapıda oluşturuldu. Kamu tarafında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi girişimcilik alanıyla doğrudan ilişkili bakanlıkların bakan yardımcıları ile TÜBİTAK, KOSGEB, SPK gibi kurumların başkanları konseyin üyeleri arasında yer alıyor.

Konseyde girişim ekosistemini temsil eden STK'lere ve özel sektör temsilcilerine kamudan daha fazla kontenjan ayrıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Girişimcilik Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları, Teknopark ve TEKMER'ler ile iş dünyasını temsil eden kuruluşlar, teknoloji ekosisteminin görüş ve önerilerini konseyin gündemine taşıyacak. Bunların yanında, TURCORN 100 Programında yer alan girişimciler de konseyde temsil edilecek.

Konseyin öncelikli hedefi, girişimcilik ekosisteminde nitelikli insan kaynağı istihdamını güçlendirmeye yönelik düzenleme adımlarını belirlemek olacak.

Konsey, teknoloji ve yenilik tabanlı girişimcilik faaliyetlerinde Türkiye'yi dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri haline getirmek üzere hazırlanan Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisinin başarı ile hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Stratejide belirlenen eylemlerin uygulamaya konulması ve girişim ekosisteminin ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretecek politikaların planlanması için üst düzeyde bir karar ve yönlendirme görevi üstlenecek.

Teknogirişim Konseyi, girişimciliğin ulusal düzeyde sahiplenilmesi ve benimsenmesi için öncülük yapacak. Stratejide yer alan eylemler kapsamında atılması gereken adımlara yön verecek. Ekosistemde yaşanan gelişmeler ışığında doğabilecek ihtiyaçların karşılanmasında yeni mevzuat düzenlemelerinin, program ve projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak.

Konsey, faaliyetini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı başkanlığında yürütecek. İhtiyaç duyulacak teknik çalışmalar, kurulacak çalışma grupları vasıtasıyla kamu ve özel sektörün iş birliğinde gerçekleştirilecek. Konsey çalışmalarının koordinasyonu da bakanlığa bağlı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü üstlenecek.

Düzenli aralıklarla toplanacak konsey, 100 bin teknogirişim ve "yeni Turcornlar" hedefine giden yolda ekosisteme liderlik yapacak.(aa)

Editör: Buse Nur Cinsoy