Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA) bilançosunu açıkladı!

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA) Özet Geliri:

Satışlar: Arena'nın 2023 yılındaki satış gelirleri 19.917.737.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %74 artmıştır. Bu, şirketin satışlarının büyük bir artış gösterdiğini ve gelirlerinin büyüdüğünü göstermektedir.

Brüt Kar: Brüt kar, 2023 yılında 1.167.753.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %99 artış göstermiştir. Bu, şirketin satış gelirlerini artırırken aynı zamanda maliyetleri kontrol ettiğini ve karlılığını artırdığını gösterir.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, 2023 yılında 768.392.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yıla göre %121 artmıştır. Bu, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın önemli ölçüde arttığını göstermektedir.

FAVÖK (Firma Değerini Artıran Brüt İşletme Karı): FAVÖK, 2023 yılında 748.001.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %117 artmıştır. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinden kaynaklanan brüt karını artırdığını göstermektedir.

Net Dönem Karı: Arena'nın 2023 yılı net dönem karı 97.982.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %49 artmıştır. Bu, şirketin karlılığının arttığını gösterir.

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA) Özet Bilanço:

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 2023 yılında 10.062.673.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %21 artmıştır. Bu, şirketin kısa vadeli likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılama yeteneğinin arttığını gösterir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar 2023 yılında 345.338.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %9 artmıştır. Bu, şirketin uzun vadeli yatırımlarını artırarak büyümeyi hedeflediğini göstermektedir.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar, 2023 yılında 2.818.024.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %30 artmıştır. Bu, şirketin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanma miktarının arttığını gösterir.

Net Borç: Net borç, 2023 yılında 1.777.293.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %36 artmıştır. Net borç, şirketin finansal açıdan daha fazla risk taşıdığını göstermektedir.

Elektrik Şirketinin Hisselerinde Alış! Elektrik Şirketinin Hisselerinde Alış!

Özkaynaklar: Özkaynaklar 2023 yılında 1.215.954.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %0 değişmemiştir. Bu, şirketin özkaynaklarını değiştirmeksizin karını artırabildiğini gösterir.

Sonuç olarak, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin finansal tablosu, büyük bir gelir artışı, karlılık artışı ve varlık tabanının büyüdüğünü göstermektedir. Ancak finansal borçların artması ve net borcun yükselmesi finansal riskleri artırabilir. Şirket, bu borçları etkili bir şekilde yönetmeli ve karlı büyümeye devam etmelidir.

Editör: Abdurrahman Zougari