E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.  bilançosunu açıkladı!

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. (EDATA) Özet Gelir: 

 • Satışlar: Şirketin satışları 2023 yılının 12 aylık döneminde önemli bir artış göstererek 636.800.000 TL'ye ulaştı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %76'lık büyük bir artışı temsil ediyor. Yüksek satışlar, şirketin ürünlerine veya hizmetlerine olan talebin arttığını gösterir.
 • Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirleri ile doğrudan ilişkili olan karlılık göstergesidir. Brüt kar, 2023 yılında 88.362.000 TL olarak kaydedilmiştir ve bir önceki yıla göre %27'lik bir artışı temsil ediyor. Bu, şirketin maliyetleri kontrol etmekte ve kar marjını artırmakta başarılı olduğunu gösterir.
 • Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği karı temsil eder. 2023 yılında esas faaliyet karı 85.412.000 TL olarak kaydedilmiştir ve bir önceki yıla göre %54'lük büyük bir artışı temsil ediyor. Bu, şirketin ana iş faaliyetlerinin daha karlı hale geldiğini gösterir.

 • FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği karı temsil eder. 2023 yılında FAVÖK 51.497.000 TL olarak kaydedilmiştir ve bir önceki yıla göre %3'lük bir artışı temsil ediyor.

 • Net Dönem Karı: Şirketin net dönem karı 2023 yılının 12 aylık döneminde 174.785.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, bir önceki yıla göre %116'lık büyük bir artışı temsil ediyor. Bu, şirketin genel karlılığının arttığını gösterir.

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. Bilanço:

 • Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar, likit varlıklar ve kısa vadeli yatırımları içerir. 2023 yılının 3 aylık döneminde dönen varlıkların 650.227.000 TL olduğu görülmektedir. Bu, bir önceki döneme göre %50'lik büyük bir artışı temsil ediyor. Dönen varlıklardaki artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini gösterir.

 1. Duran Varlıklar: Duran varlıklar, uzun vadeli varlıkları temsil eder. 2023 yılının 3 aylık döneminde duran varlıkların 112.266.000 TL olduğu görülmektedir. Bu, bir önceki döneme göre %242'lik büyük bir artışı temsil ediyor. Duran varlıklardaki artış, şirketin uzun vadeli yatırımlar yaptığını gösterir.

 • Finansal Borçlar: Finansal borçlar, şirketin borçlarını temsil eder. 2023 yılının 3 aylık döneminde finansal borçlar 158.167.000 TL olarak kaydedilmiştir ve bir önceki döneme göre %2.110'luk büyük bir artışı temsil ediyor. Bu, şirketin finansman ihtiyacını artırdığını gösterir.

 • Net Borç: Net borç, finansal borçlar ile nakit ve nakit benzerlerinin farkını gösterir. 2023 yılının 3 aylık döneminde net borç 38.564.000 TL olarak kaydedilmiştir. Ancak, bir önceki döneme göre net borç pozitif hale gelmiş (N/A), bu da şirketin nakit pozisyonunun arttığını ve borçlarını azalttığını gösterir.

  Halka Arzdan 101.648.000 TL'lik Zarar! Halka Arzdan 101.648.000 TL'lik Zarar!
 • Özkaynaklar: Özkaynaklar, şirketin sahiplerine ait olan değeri temsil eder. 2023 yılının 3 aylık döneminde özkaynaklar 430.968.000 TL olarak kaydedilmiştir ve bir önceki döneme göre %32'lik bir artışı temsil ediyor, bu da şirketin öz sermayesinin büyüdüğünü gösterir.

Genel olarak, şirketin finansal performansı oldukça olumlu gibi görünüyor. Satışlardaki büyük artış, karlılıkta artış ve dönen varlıklardaki büyüme olumlu işaretlerdir. Ancak, finansal borçların artışı ve net borcun pozitif hale gelmesi finansal yönetimin dikkatle izlenmesi gereken noktaları gösteriyor.

Editör: Abdurrahman Zougari