Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.(PENTA) Özet Gelir:

Satışlar, 2022 yılının aynı dönemine göre %88 artarak 12.027.934.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin gelirlerinin önemli ölçüde arttığını gösterir.

BofA Bu Hisselerde 397.2 Milyon TL'lik Satış Yaptı BofA Bu Hisselerde 397.2 Milyon TL'lik Satış Yaptı

Brüt Kar, 2022 yılının aynı dönemine göre %81 artışla 884.032.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin satışlarını karlı bir şekilde artırdığını gösterir.

Esas Faaliyet Karı, %77 artarak 430.927.000 TL'ye ulaşmıştır. Şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını gösterir.

FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar), %71 artışla 615.419.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını gösterir.

Net Dönem Karı, %198 artarak 78.579.000 TL'ye çıkmıştır. Şirketin net karının büyük bir artış gösterdiği görülmektedir.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.(PENTA) Özet Bilanço:

Dönen Varlıklar, %12 artarak 6.826.357.000 TL'ye ulaşmıştır. Bu, şirketin likiditesinin arttığını gösterir.

Duran Varlıklar, %34 artışla 195.729.000 TL'ye yükselmiştir. Şirketin uzun vadeli varlıkları artmış gibi görünmektedir.

Finansal Borçlar, %164 artarak 101.196.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin borçlarını artırdığını gösterir.

Net Borç, N/A olarak belirtilmiştir. Bu, şirketin net borç hakkında yeteri kadar bilgi vermediğini gösterir.

Özkaynaklar, %8 artışla 2.244.629.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin kendi sermayesini artırdığını gösterir.

Genel olarak, Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin finansal performansının olumlu olduğu görünmektedir. Şirketin satışları, karı ve özkaynakları artmış, ancak finansal borçlar da artmış gibi görünmektedir. Ayrıca, bilanço dengesi sağlıklı görünüyor. Ancak, daha fazla detaylı analiz ve geçmiş dönemlerin incelenmesi, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik ve karlılık potansiyelini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Editör: Abdurrahman Zougari