YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) Özet Gelir:

 1. Satışlar: Satışlar önemli bir artış göstermiş ve önceki döneme göre %232 artarak 2.503.657.000 TL'ye ulaşmış. Bu, şirketin gelirlerinde önemli bir büyümeyi gösteriyor.

  Ülker'in Yönetim Kurulu Üyesi Değişiyor! Ülker'in Yönetim Kurulu Üyesi Değişiyor!
 2. Brüt Kar: Brüt kar, satışlardaki artışa paralel olarak %216 artarak 568.737.000 TL'ye ulaşmış. Brüt kar marjındaki artış, şirketin maliyet etkinliğini artırdığını gösteriyor.

 3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı da %205 artarak 417.266.000 TL'ye çıkmış. Bu, şirketin operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği karın önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

 4. FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, %214 artışla 447.924.000 TL'ye yükselmiş. Bu, şirketin faaliyet karından finansman giderleri ve vergi etkileri çıkarıldıktan sonraki karının arttığını gösteriyor.

 5. Net Dönem Karı: Net dönem karı, önceki yıla göre %236 artarak 345.479.000 TL'ye ulaşmış. Şirketin genel olarak karlılığının arttığı söylenebilir.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) Özet Bilanço:

 1. Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar %16 artarak 3.172.722.000 TL'ye yükselmiş. Bu, şirketin kısa vadeli likiditesinin güçlendiğini gösterir.

 2. Duran Varlıklar: Duran varlıklar %30 artarak 624.842.000 TL'ye çıkmış. Şirketin uzun vadeli varlıklarının değerindeki artış, şirketin geleceğe yönelik yatırımlarını gösteriyor olabilir.

 3. Finansal Borçlar: Finansal borçlar %23 artarak 1.002.622.000 TL'ye ulaşmış. Finansal borçlardaki bu artış, şirketin büyüme için dış kaynaklara daha fazla bağımlı hale geldiğini gösterebilir.

 4. Net Borç: Net borç, %791 artarak 558.032.000 TL'ye çıkmış. Bu, şirketin borçlanma düzeyinde önemli bir artış olduğunu gösterir.

 5. Özkaynaklar: Özkaynaklar %38 artarak 744.712.000 TL'ye çıkmış. Bu, şirketin özsermaye tarafında güçlendiğini ve finansal yapıdaki dengesini artırdığını gösterir.

Genel olarak, YEOTK'nin mali tablolarındaki artışlar, şirketin gelir ve karlılık açısından güçlü bir performans sergilediğini göstermektedir. Ancak, finansal borçlar ve net borçtaki belirgin artışlar, finansal riskleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle, şirketin borçlanma stratejisine ve likidite yönetimine dikkat etmesi önemlidir.

Editör: Abdurrahman Zougari