RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (RUBNS), 2023 yılında temettü dağıtmama kararı aldığını açıkladı.

Şirketin bu kararı, finansal yapıyı daha da güçlendirmek ve işletme sermayesini artırmak amacıyla alınmıştır.

Konsolide finansal tablolarına göre, Rubenis Tekstil 2022 yılında elde ettiği net karı 169.394.311 TL olarak açıkladı. Ancak, Vergi Usul Kanunu'na göre hesaplandığında, 2022 yılı net dönem karı 154.630.946 TL olarak gerçekleşti.

Şirketin temettü dağıtmama kararı, finansal kaynakların daha etkili bir şekilde yönetilmesine ve şirketin gelecekteki yatırımlarına odaklanmasına olanak tanıyor.

Bu karar aynı zamanda şirketin likidite pozisyonunu güçlendirmesine ve operasyonel büyümesini desteklemesine yardımcı olabilir.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklama:

''Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 169.394.311 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 154.630.946 TL Net Dönem Karı elde etmiştir.

Bu doğrultuda, finansal piyasaların mevcut durumunu ve Şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla Şirketimizin nakit projeksiyonlarını dikkate alarak;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 5.810.300 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

2 Hissenin Yatırımcılarına Yasak Geldi! 2 Hissenin Yatırımcılarına Yasak Geldi!

Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem karından genel kanuni yedek akçenin ayrılması sonrası kalan 154.630.946 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir.

23 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi kabul edilmiştir.''