Logo Yazılım, 2023 Yılı Kar Payı Dağıtımını Duyurdu Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO), 10 Haziran 2024 tarihinde yaptığı olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı kar payı dağıtım kararını açıkladı. Genel kurul toplantısının ardından, şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 2023 yılı kar payı dağıtım kararı duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre, vergiler düşüldükten sonra 140.154.999 TL ana ortaklığa düşen net dönem kârı bulundu.

Logo Yazılım, net dağıtılabilir kârın brüt 400.000.000 TL'lik kısmının (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %400, nominal değeri 1 TL olan pay başına brüt 4,00 TL) nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılmasını kararlaştırdı. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payı dağıtımına en geç 28 Haziran 2024 tarihinde başlanacak.

Genel kurulda yapılan oylamada, 52.532.328,812 TL sermayeye tekabül eden oyların katılımıyla Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan KAP Açıklaması:

SPK İşleme Kapattığı Şirkete Bilanço İçin Ek Süre Verdi! SPK İşleme Kapattığı Şirkete Bilanço İçin Ek Süre Verdi!

2023 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılması konusunda, yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce Şirket’in kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayımlanan, Yönetim Kurulumuzun 10.05.2024 tarih ve 2024/17 sayılı kararına konu; 3 Genel Kullanım - General Genel Kullanım - General Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre vergiler düşüldükten sonra 140.154.999-TL ana ortaklığa düşen net dönem kârı bulunduğu görüldüğünden, net dağıtılabilir kârın; brüt 400.000.000-TL’lik (nominal değeri 1 TL’lik pay başına brüt 4,00-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %400) kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması, pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payı dağıtımına en geç 28 Haziran 2024 tarihinde başlanma

Kaynak: Paraajansı