Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA), 18 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden temettü ödemesi hakkında önemli bir duyuruda bulundu.

Şirketin Yönetim Kurulu, 2023 faaliyet yılı için kar dağıtım teklifi hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ULUFA'nın hissedarlarına hisse başına brüt 0,5555555 TL, net ise 0,4999999 TL temettü dağıtılması kararlaştırıldı.

TÜİK, Hizmet Üretim Endeksi Verilerini Açıkladı! TÜİK, Hizmet Üretim Endeksi Verilerini Açıkladı!

Bu karar doğrultusunda temettü ödemesi 18 Nisan 2024 tarihinde yapılmaya başlanacak.

Temettü Nedir?

Temettü, bir şirketin karından, hissedarlarına pay dağıtımı yapması anlamına gelir. Bir şirketin elde ettiği kâr, çeşitli şekillerde kullanılabilir; yeniden yatırım, borç ödeme, nakit rezervlerinin artırılması veya hissedarlarına dağıtım gibi. Temettü dağıtımı, şirketin hissedarlarına kar payı dağıtma kararını ve bu karın nasıl uygulanacağını belirtir. Temettüler genellikle nakit olarak dağıtılır, ancak hisse senedi şeklinde de verilebilir. Nakit temettü, hissedarların elinde bulundurduğu her bir hisse için belirli bir miktar nakit ödeme anlamına gelir.

KAP Açıklaması:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2024 tarihli toplantısında:

1. 2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ile BDDK'nın E-12509071-103.02.01-113788 sayılı izin yazısı çerçevesinde; VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 22.488.286,74 TL tutarındaki satış ve geri kiralama ( finansal kiralama) işlemi istisnasının etkisi de dikkate alınarak 473.930.674,01 TL net dağıtılabilir dönem kârı mevcut olup, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne ve BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ile "Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ"ine uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2023 yılı net dönem kârı olan 503.196.000,00 TL'den, 6.776.795,33 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 496.419.204,67 TL olarak hesaplanmıştır.

2. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; brüt 74.166.666,67 TL (net 66.750.000,00 TL) tutarında Birinci Kâr Payı dağıtılması, 6.749.166,67 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 18 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına ve

3. Bu kararların uygulanması için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

Editör: Feriha Bahçuvan