Beklenen gün geldi! Borsa İstanbul'da ARASE adıyla işlem gören şirket, kar payı dağıtım gününü 17.07.2023 olarak belirlemişti. Şirket temettü açıklamasını geçtiğimiz günlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformunda (KAP) bildirmişti. İşte bildirime dair tüm detaylar:

  • 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt %33,82889 yani 0,3382889 TL.
  • 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net %30,446 yani 0,3044600 TL.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE)'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20/06/2023 tarih, 2023/13 sayılı kararı gereği;

Şirketimizin 28/04/2023 tarihinde yapılan ve Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğünce 12/05/2023 tarihinde tescil edilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kar dağıtım kararı çerçevesinde, şirket hissedarlarına hisseleri oranında olmak üzere toplam 84.572.237,94 TL nin (SEKSENDÖRTMİLYONBEŞYÜZYETMİŞİKİBİNİKİYÜZOTUZYEDİTÜRKLİRASIDOKSANDÖRTKURUŞ)

Halka Arz Hissesi Temettü verdi Fiyatı Değişti! Halka Arz Hissesi Temettü verdi Fiyatı Değişti!

17 TEMMUZ 2023 Tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyu ve kıymetli yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur."

  • Ortaklara dağıtılmaya karar verilen bürüt kar payı tutarı 84.572.237,94 TL olup, net dağıtılabilir dönem karına oranı %100 'e isabet etmektedir.
Editör: Ceyda Güven