Temettüyü iptal edip rekor bedelsiz veren şirket! %100 ORAN

Özak GYO #OZKGY KAP'a yaptığı açıklamayla kar payını %100 oranında pay biçiminde ödeyeceğini duyurdu.  Şirket net dönem karının dağıtılmayarak çıkarılmış sermayenin %100'ü oranında 728.000.000 TL'yi bedelsiz olarak vereceğini duyurdu. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamanın detayları;

%273 Bedelsiz SPK Onay Sürecinde! %273 Bedelsiz SPK Onay Sürecinde!

Şirketimiz 26.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2022 tarihi itibarıyla oluşan sırasıyla 8.312.975.560,00 TL ve 2.157.685.743,92 TL Net Dönem Karı'ndan, yasal kayıtlara göre hesaplanan 48.116.073,36-TL Genel Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra; Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 8.264.859.486,64 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 2.109.569.670,56 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2022 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak çıkarılmış sermayenin %100'ü oranında 728.000.000 TL'nin sermayeye ilave edilmesi, ilave edilen tutar kadar bedelsiz hisse senedinin ortaklara dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına, bu işlemlerin sürecinin ve zamanının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Editör: Şahin İncesöz