Türk Hava Yolları A.O.'nun (THYAO) 2023 yılının ilk dokuz ayına ait finansal tablosunu incelediğimizde, şirketin önemli ölçüde büyüdüğünü ve karlılığını artırdığını gözlemliyoruz. 

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar!

Türk Hava Yolları A.O.'nun (THYAO) Özet Gelir:

Satışlar: 2023 yılının ilk dokuz ayında şirketin satışları, önceki yılın aynı dönemine göre %61 artarak 358.781.000.000 TL'ye yükseldi. Bu, şirketin gelirlerinin belirgin bir şekilde arttığını gösteriyor.

Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirlerinin maliyetler çıkarıldıktan sonraki karıdır. 2023 yılında brüt kar, 96.593.000.000 TL'ye yükselerek önceki yılın aynı dönemine göre %73 artış gösterdi. Bu, şirketin satışlarını daha karlı hale getirdiğini göstermektedir.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin temel işletme karlılığını gösterir. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) 2023 yılında 65.678.000.000 TL'ye yükselerek önceki yılın aynı dönemine göre %82 arttı. Bu, şirketin temel işletme faaliyetlerindeki karlılığının ciddi bir şekilde arttığını göstermektedir.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, şirketin tüm giderlerini ve vergilerini düştükten sonra kalan net karıdır. 2023 yılında net dönem karı, 69.503.000.000 TL'ye yükselerek önceki yılın aynı dönemine göre %81 arttı. Bu da şirketin genel karlılığının arttığını göstermektedir.

Türk Hava Yolları A.O.'nun (THYAO) Özet Bilanço:

Dönen Varlıklar: Şirketin dönen varlıkları, 2023 yılında 254.233.000.000 TL'ye yükselerek önceki çeyreğe göre %15 arttı. Bu, şirketin kısa vadeli likiditesinin güçlendiğini göstermektedir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar, 2023 yılında 696.107.000.000 TL'ye yükselerek önceki çeyreğe göre %10 arttı. Bu, şirketin uzun vadeli yatırımlarını artırdığını göstermektedir.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar, 2023 yılında 374.175.000.000 TL'ye yükselerek önceki çeyreğe göre %4 arttı. Ancak net borç pozisyonunda bir azalma olduğu görülüyor.

Net Borç: Net borç, finansal borçların dönen varlıklar ve nakit eşdeğerleri çıkarıldıktan sonraki net borcudur. 2023 yılında net borç, 196.328.000.000 TL'ye düşerek önceki çeyreğe göre %7 azaldı. Bu, şirketin finansal durumunun iyileştiğini göstermektedir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar, 2023 yılında 343.276.000.000 TL'ye yükselerek önceki çeyreğe göre %28 arttı. Bu, şirketin sahip olduğu özsermayenin arttığını ve finansal sağlığının iyileştiğini göstermektedir.

Türk Hava Yolları A.O.'nun finansal tablosu, büyüme ve karlılık açısından olumlu bir tabloyu yansıtmaktadır. Satış gelirleri, kar ve özsermaye artışları, finansal sağlığı iyileştirdiğini göstermektedir. Ayrıca, likidite ve uzun vadeli yatırımların artması şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini göstermektedir.

Editör: Abdurrahman Zougari