Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR), Gazi Üniversitesi tarafından yapılan ihalenin 20.331.556,80 TL’si anlaşma hükümleri dahilinde şirkette kaldığını açıkladı.

Şirketin ortaklık payına düşen kısmının, kamuya açıklanan son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına oranı %2,5224 olarak belirlendi (2022 Yılına Oranı).

Ancak, bu kazançla ilgili olarak daha önce alınan bir karar doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklamasının ertelenmesi kararı verilmiştir.

Ertelenme kararı, şirketin ihaleye teklif vermesinin rekabet şartları ve meşru çıkarlarına zarar verebileceği, özel durum açıklamasının şirketin ve ortakların çıkarlarına zarar verebileceği düşünüldüğü için alınmıştır.

Bu erteleme sürecinde, bilginin gizliliğinin korunması ve yatırımcıların yanıltılmaması için özel önlemler alındığı belirtilmiştir.

Ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz gerekli açıklamanın yapılacağı ifade edilmiştir.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Bu açıklamada bahsi geçen ve uhdemizde kalan 20.331.556,80 TL' lik (tamamı) ihale konusuna ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 28/11/2023 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6.maddesi kapsamında içsel bilginin açıklmasının ertelenmesi kararı verilmiştir.

Söz konusu erteleme kararı;

- Şirketimizin ihaleye teklif vermesi durumunun kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda "meşru çıkarlarımızın zarar görmesine" neden olabileceği,

- Bu aşamada yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin ve dolayısıyla ortaklarımızın çıkarlarına halel getirebileceği,

SPK'ya Şikayet: Bu Hissede İşlem Yapanlar Hakkında Eşi Benzeri Görülmemiş Açıklama! SPK'ya Şikayet: Bu Hissede İşlem Yapanlar Hakkında Eşi Benzeri Görülmemiş Açıklama!

- Ertelemenin yatırımcıların yanıltılması riski oluşturmadığı,

 - Erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için konunun şirket içerisinde sadece ilgili ve halihazırda içsel bilgi erişim listesinde bulunan kişilerle paylaşılacağı ve söz konusu kişilerin gizliliğe riayet konusunda özel olarak uyarıldığı, 

SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.

Editör: Abdurrahman Zougari