Temettü Dağıtımı: Logo Yazılım'dan %400 Artış! Pay Başına 4 TL! Temettü Dağıtımı: Logo Yazılım'dan %400 Artış! Pay Başına 4 TL!

Erdemoğlu Holding, SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin %1.26'sını temsil eden 56.7 milyon hisseyi yaklaşık 3.55 milyar TL bedelle yabancı nitelikli kurumsal yatırımcılara satmıştır. Bu satışla birlikte Erdemoğlu Holding'in SASA'daki doğrudan hisse oranı yaklaşık %61'den %59.7'ye düşecektir. Erdemoğlu Holding, satıştan elde edilen geliri büyük bir kısmını Borçlanma Aracı'na tam iştirak için kullanmayı planlamaktadır. Geriye kalan gelirler ise şirketin genel kurumsal ihtiyaçları için kullanılacaktır. Satış işlemi borsa dışı bir işlemle tamamlanması beklenmektedir. Erdemoğlu Holding'in hisse satışıyla ilgili önemli gelişmeler, ilgili mevzuata uygun olarak açıklanmaya devam edecektir.

Editör: Burhanettin Ercuman