Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK3. çeyrek 2023 bilançosunu açıkladı.

Şirket geçtiğimiz seneye göre %291 kar sağlayarak  6.295.874.000 TL kasasına koydu.

Satışlar: Satışlar 32.416.000 birimden gerçekleşmiş ve %122 artış göstermiş. Bu, şirketin satışlarının önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Satışlarının bu kadar hızlı artması genellikle iyi bir iş performansının bir göstergesidir.

Brüt Kar: Brüt kar, 9.275.483 birim olarak gerçekleşmiş ve %236 artmış. Brüt kar, gelirlerin maliyetlerinden çıkarılması sonucu elde edilen kardır. Bu yüksek artış, şirketin maliyet kontrolünde başarılı olduğunu ve gelirlerini artırdığını gösteriyor.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, 7.258.533 birim olarak gerçekleşmiş ve %288 artmış. Esas faaliyet karı, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karı temsil eder. Yüksek artış, şirketin ana işlerinde daha fazla kar elde ettiğini göstermektedir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, 7.946.115 birim olarak gerçekleşmiş ve %257 artmış. FAVÖK, bir şirketin operasyonel performansını ölçmek için kullanılır ve finansal kararlar alırken önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Bu artış, şirketin faaliyetlerinin daha karlı hale geldiğini gösteriyor.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 6.295.874 birim olarak gerçekleşmiş ve %291 artmış. Bu, şirketin tüm giderlerini düşündükten sonra elde ettiği karı temsil eder. Yüksek artış, şirketin genel karlılığının önemli ölçüde arttığını göstermektedir.

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 16.407.740 birim olarak gözükmekte ve %23 artmış. Dönen varlıklar, şirketin kısa vadeli ödeme taahhütlerini karşılamak için kullanabileceği varlıkları temsil eder. Artış, şirketin kısa vadeli likiditesinin iyileştiğini göstermektedir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar 3.613.044 birim olarak gerçekleşmiş ve %24 artmış. Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli yatırımları ve varlıklarıdır. Yüksek artış, şirketin uzun vadeli büyümeye yatırım yaptığını göstermektedir.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 3.081.685 birim olarak gözükmekte ve %8 azalmış. Bu, şirketin finansal borçlarını azalttığını ve borç yönetimini daha iyi hale getirdiğini göstermektedir.

Net Borç: Net borç, -4.106.516 birim olarak gösterilmekte ve %32 azalmış. Negatif bir net borç, şirketin nakit ve likidite pozisyonunun borçlarını aştığını ve finansal olarak sağlam olduğunu gösterir.

Bedelsiz Sermaye Arttırımın Tarihi Açıklandı! Bedelsiz Sermaye Arttırımın Tarihi Açıklandı!

Özkaynaklar: Özkaynaklar 7.757.455 birim olarak gerçekleşmiş ve %53 artmış. Yüksek özkaynaklar, şirketin sahip olduğu değerin arttığını ve öz sermayesinin büyüdüğünü gösterir.

Genel olarak, bu veriler şirketin finansal performansının son dönemde önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Yüksek yüzde artışları, şirketin büyümesini ve karlılığını artırdığını gösteren olumlu işaretlerdir.

Dönen ve duran varlıklardaki artışlar, finansal borçların azalması ve olumsuz net borç, şirketin mali durumunun güçlendiğini gösterir. Özkaynaklardaki artış da şirketin büyüme potansiyeline işaret eder. Ancak, bu verilerin bir döneme ait olduğunu unutmadan, şirketin diğer finansal göstergelerini ve işletme stratejilerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.