Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 30 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi açıklamada, medyada çıkan haberlere ilişkin olarak Ukrayna'daki varlıklarının satışı hakkında bilgi verdi. Şirket, Ukrayna'da faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları olan lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower'ın tamamının NJJ Capital SAS'e devredileceğini belirtti.

Açıklamada, satış işleminin yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanacağı ve bu süreçte şirketin Ukrayna'daki iştiraklerinin devri için anlaşma imzalandığı ifade edildi. Turkcell, satışın kapanış tarihinde temel alınacak şirket değerinin 525 milyon USD olacağını ancak nihai satış bedelinin nakit ve borçlar ile yapılacak düzeltmeler çerçevesinde belirleneceğini açıkladı.

Satış bedeli hususundaki belirsizlik nedeniyle, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olduğu gerekçesiyle, 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelendiği vurgulandı. Şirketin Ukrayna'daki varlıklarının satışı konusu, medya tarafından da geniş bir şekilde yer bulmuş ve bu stratejik kararın detayları kamuoyuyla paylaştı.

%273 Bedelsiz SPK Onay Sürecinde! %273 Bedelsiz SPK Onay Sürecinde!


Yapılan KAP Açıklaması:

Bazı medya kanallarında, Turkcell'in Ukrayna'da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower'ın satış sürecine ilişkin birtakım haberler yer almıştır. Sürecin yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması beklenmektedir. Söz konusu satış işleminin kapanış tarihinde esas alınacak şirket değeri 525 milyon USD olup, kapanış sonrası nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılacak düzeltmeler çerçevesinde nihai satış bedeli belirlenecektir. 

Satış bedeli hususu karar tarihi itibarıyla belirsizlik taşıdığından dolayı, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olduğu için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Editör: Abdurrahman Zougari