Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) bilançosunu açıkladı!

Enerji şirketinde neler oluyor ? Enerji şirketinde neler oluyor ?

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) Özet Gelir:

Satışlar: Şirketin 2023 yılının 9. ayında satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %86 artarak 4.473.979.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin gelirlerinde önemli bir artış olduğunu gösterir.

Brüt Kar: Brüt kar, satışlardan elde edilen karı temsil eder. Brüt kar 2023 yılının 9. ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %112 artarak 1.623.311.000 TL'ye çıkmıştır. Bu, şirketin satışlarını artırırken aynı zamanda maliyetlerini etkin bir şekilde yönettiğini gösterir.

Esas Faaliyet Karı (EFK): Esas faaliyet karı, şirketin ana iş operasyonlarından elde ettiği karı temsil eder. EFK, bir önceki yılın aynı dönemine göre %135 artarak 1.148.490.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinde sağlıklı bir performans gösterdiğini gösterir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, faaliyetlerden amortisman ve iştirak satış karı öncesindeki karı temsil eder. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre %131 artarak 1.240.957.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin operasyonel performansının güçlü olduğunu gösterir.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, şirketin vergi öncesi net karını ifade eder. Net dönem karı 2023 yılının 9. ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %126 artarak 954.775.000 TL'ye ulaşmıştır.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) Özet Bilanço:

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar, bir şirketin kısa vadeli varlıklarını temsil eder. 2023 yılının 9. ayında dönen varlıklar, bir önceki çeyreğe göre %37 artarak 4.611.683.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin likiditesinin arttığını gösterir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar, bir şirketin uzun vadeli varlıklarını temsil eder. Duran varlıklar, bir önceki çeyreğe göre %13 artarak 1.155.529.000 TL'ye çıkmıştır.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar, şirketin kullandığı finansmanı temsil eder. Finansal borçlar, bir önceki çeyreğe göre %11 artarak 1.041.227.000 TL'ye çıkmıştır.

Net Borç: Net borç, finansal borçlar ve nakit varlıkların farkını temsil eder. Net borç, bir önceki çeyreğe göre %86 azalarak 62.896.000 TL'ye düşmüştür. Bu, şirketin finansal yapısının güçlendiğini gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar, şirketin varlıklarının sahiplerine ait olan kısmıdır. Özkaynaklar, bir önceki çeyreğe göre %28 artarak 2.567.399.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin özsermaye pozisyonunun güçlendiğini gösterir.

Sonuç olarak, bu finansal tablolar Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN)'nin genel olarak güçlü bir mali performans sergilediğini ve finansal durumunun iyileştiğini göstermektedir. Ancak, detaylı bir analiz için sektörel faktörler, rekabet koşulları ve makroekonomik etkenler gibi diğer faktörlerin de dikkate alınması önemlidir.

Editör: Abdurrahman Zougari