Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), 05.06.2023 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğu sermaye artırım talebinin olumsuz sonuçlandığını kamuya bildirdi.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin %300 oranında artışla 1.336.000.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, kurul tarafından olumsuz karşılandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2023 tarihli yazısında, başvurunun değerlendirildiği toplantıda, bağımsız denetim raporundaki sınırlı olumlu görüşe dayanak olan ve bağlı ortaklıklarından biri olan Razi Petrochemical Co.’nun taraf olduğu bir davaya ilişkin olarak karşılık ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki belirsizlik ve muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi doğrultusunda dikkate alınan riskler nedeniyle, şirketin bedelsiz sermaye artırım başvurusunun bu aşamada olumsuz karşılandığı ifade edildi.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş., yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, ilerleyen süreçte atılacak adımlar konusunda kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimizin 05.06.2023 tarihli özel durum açıklamasında;

Şirketimizin 334.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde %300 oranında artışla 1.336.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 1.002.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin;

- ihraç belgesinin onaylanması,

- Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi,

hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edildiği kamuoyuna duyurulmuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize bugün tebliğ edilen 15.12.2023 tarihli ve "Sermaye Artırım Başvurunuz Hk" konulu yazı kapsamında;

Söz konusu talebimizin değerlendirildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1671 sayılı toplantısında diğer hususların yanında; şirketimizin bağımsız denetim raporundaki sınırlı olumlu görüşe dayanak olan ve bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co.'nun taraf olduğu davaya ilişkin olarak karşılık ayrılıp ayrılmayacağının konsolide finansal tablolarımızda yarattığı belirsizlik nedeniyle, olmayan kaynaktan sermaye artırımına yol açma riski ve muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi de dikkate alınarak, "bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun bu aşamada olumsuz karşılanmasına karar verildiği" şirketimize bildirilmiştir.

1998'den Bu Yana Daha Fazla Kazandıran Tekstil Devi 49.141.000 TL'yi Kasasına Koydu! 1998'den Bu Yana Daha Fazla Kazandıran Tekstil Devi 49.141.000 TL'yi Kasasına Koydu!

Editör: Abdurrahman Zougari