Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarının yüzde 50 oranında artırılmasını içermektedir. Bu karar, Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifeleri etkilemektedir.

Ayrıca, yurt dışından getirilen telefonların kullanım izin harcı da düzenleme kapsamında değiştirilmiştir. "Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" önceki 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmiştir. Tüketici kredilerinde ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılmıştır.

Yıl Başından İtibaren Türkiye'ye Gelen Doğrudan Yatırım Miktarları? Yıl Başından İtibaren Türkiye'ye Gelen Doğrudan Yatırım Miktarları?

Düzenleme ayrıca şans oyunlarını da etkilemektedir. At yarışlarında vergi oranı yüzde 14'e, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında vergi oranı yüzde 20'ye yükseltilmiştir.

Bu değişikliklerin amacı, belirli harçlar ve vergilerin artırılması yoluyla gelir kaynaklarını güçlendirmek ve kamu maliyesine katkı sağlamaktır.

Editör: Burhanettin Ercuman