Açık Pozisyon nedir ?

Altın,  hisse senedi, bono, döviz gibi varlıkların karşılığı olmadığında finansal durumlarda değişiklik gözlenir. Bu finansal durumun belirlenmesinde bu terim kullanılır. Menkul kıymetler gibi tüm finansal varlıkların aynı cinsten karşılıkları olmadığında açık pozisyon ortaya çıkar.

Açık pozisyon döviz işlemlerinde ve borsa işlemlerinde farklı anlamlarda kullanılır. Vadeli işlem ve opsiyon borsasında (VİOP) kısa ve uzun pozisyonlar bulunur.

Borsa piyasasında kısa ve uzun olmak üzere toplam 2 pozisyon mevcuttur. Bu iki pozisyonun ayrı ayrı toplamları sonucu ortaya çıkan sayı, açık pozisyon sayısıdır. Döviz sektöründe ise bu durum borsa piyasasına nazaran daha farklıdır. Döviz türü finansal varlıkların yükümlülüklerini yine döviz türü finansal varlıklar karşılamıyorsa ortaya döviz açığı çıkar. Bu döviz açığı da açık pozisyon olarak ifade edilir.

Açık Pozisyon Tutarı Nasıl Hesaplanır?
Açık pozisyon tutarı hesaplama işleminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir:

-Özellikle vadeli işlemlerde bu pozisyon tutarı hesaplanırken faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihli işlemler dikkate alınmaz.
-VİOP piyasasında ise piyasadaki uzun ve kısa pozisyon sayıları dikkate alınır.
-Toplam uzun pozisyon sayısı ile toplam kısa pozisyon sayısına bakılarak açık pozisyon hesaplanır.
-Açık pozisyon tutarı piyasadaki kısa pozisyon sayısının toplamına veya uzun pozisyon sayısının toplamına eşit olur.
-Her menkul kıymet, altın veya döviz alımı karşısında bir satım pozisyonu bulunur.
-Bu sebepten dolayı açık pozisyon sayısı “bir” olarak ifade edilir.
-Açık pozisyon sayısı her gün sonunda açıklanır.

    Vade sonu ve son işlem günü bir sözleşmede işlem yapılabilen son gündür. Bu gün sonunda açık kalan pozisyonlar önceden tanımlanmış olan teslimat yöntemi ile Borsa tarafından kapatılır. VİOP' ta sözleşme alınması veya satılması durumunda sözleşmenin vadesine kadar beklenmesi zorunlu değildir.


KAP' ta yer alan açıklama ; '' Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Nisan 2023 olan ekli sözleşmeler 28 Nisan 2023 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.

Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar ekli tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.

Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.

Logo Yazılım'ın 2023 Gelir Tablosu Analizi: Kar ve Varlıklarda Artış, Faaliyet Karında Düşüş Logo Yazılım'ın 2023 Gelir Tablosu Analizi: Kar ve Varlıklarda Artış, Faaliyet Karında Düşüş

Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.

Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup; hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.

Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 2 Mayıs 2023 gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 2 Mayıs 2023 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.

Önemle duyurulur. ''

Editör: Hüsniye Güncan