VRGYO işleme başladı tavanda bekleyen lot sayısı me kadar?

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., VRGYO.E işlem koduyla 27/10/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 15,78 TL; Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).

SEGMN Halka Arzı Hesaba Kaç Lot Verdi! SEGMN Halka Arzı Hesaba Kaç Lot Verdi!

Hisse tavan fiyatı olan 17,35  TL'den balşladı. Tavnda 54.375.924 lot beklemede.

Vera Konsept GYO Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

  • 1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
  • 30 gün fiyat istikrarı planlanacak.
  • 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
  • Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altına satılmayacak.
  • Şirket 1 yıl süreyle şirket paylarında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek.

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ne İş Yapar?

Vera Konsept GYO 2018 yılı itibari ile ülkemizde yaşam ve ticari alan projeleri gerçekleştirmek için “Vera Grup Mühendislik A.Ş.” ünvanı ile kurulmuştur. 2023 yılı itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı”na dönüşüm izni alınmış ve “Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Vera Konsept GYO Finansal Gücü

Şirketin dönem kârı ve zararı 2020, 2021, 2022 ve 2023 ile 2022 yılı ilk 3 aylık hesap dönemleri itibarıyla sırasıyla -923.177 TL, 38.849.605 TL, 41.925.043 TL, -1.711.665 TL ve -2.599.855 TL’dir. 

Şirketin Konsept Vera Projesine ilişkin satışının tapu teslimleri henüz başlamamış (sadece ön satış yapılmaktadır) olduğundan şirketin kârını etkileyen en önemli etken yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer farkının yansıtıldığı yatırım faaliyetlerinden gelirlerdir.

2021 ve 2022 yıllık hesap dönemlerinde Gölbaşı arsasına ilişkin değerleme farklarının yatırım faaliyetlerinden gelirlere yansıtılmaması nedeniyle şirketin dönem kârı oluşmuştur. 

2023 ve 2022 yılı 3 aylık hesap dönemleri ile 2020 yılında değerleme yapılmadığından operasyonel giderler nedeniyle zarar oluşmuştur.

Editör: Nida Türk