Marka Yatırım Holding A.Ş.(MARKA) bilançosunu açıkladı!

Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) 2023 yılının ilk dokuz ayına ait önemli finansal veriler ve bu finansal tabloya dair önemli gözlemler:

Marka Yatırım Holding A.Ş.(MARKA) Özet Gelir:

 1. Satışlar: MARKA'nın satışları, önceki yılın aynı dönemine göre %6 artışla 18.149.000 TL olarak gerçekleşti. Bu, şirketin ürün veya hizmet satışlarını artırdığını gösterir.

 2. Brüt Kar: Brüt kar, %50'lik bir azalma ile 5.557.000 TL oldu. Brüt kar marjının böyle büyük bir düşüş yaşaması, maliyetlerin arttığını veya satış fiyatlarının düştüğünü işaret edebilir. Bu durum karlılık açısından olumsuz bir etki yaratabilir.

 3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, %86'lık büyük bir azalma ile 1.765.000 TL oldu. Şirketin ana iş faaliyetleri ile ilgili olarak karlılığının ciddi şekilde düştüğünü göstermektedir.

 4. FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, %85'lik bir düşüşle 1.086.000 TL oldu. Bu da şirketin operasyonel karlılığının büyük bir darbe aldığını işaret eder.

 5. Net Dönem Karı: Net dönem karı, %85'lik bir azalma ile 1.514.000 TL olarak gerçekleşti. Şirketin toplam karlılığının düştüğü görülmektedir.

Marka Yatırım Holding A.Ş.(MARKA) Özet Bilanço :

 1. Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar, %9'luk bir artışla 60.110.000 TL'ye yükseldi. Dönen varlıklardaki artış, şirketin kısa vadeli finansal sağlığını iyileştirmiş olabilir.

 2. Duran Varlıklar: Duran varlıklar neredeyse değişmemiş gibi görünüyor ve %1'lik bir artışla 18.365.000 TL oldu.

 3. Finansal Borçlar: Finansal borçlar, %51'lik bir azalma ile 92.000 TL olarak belirtilmiş. Şirketin borçlarını azalttığı görülüyor.

  İş Bankası Kayıtlı Sermaye Tavanını Rekor Seviyeye Çıkarıyor İş Bankası Kayıtlı Sermaye Tavanını Rekor Seviyeye Çıkarıyor
 4. Net Borç: Şirketin net borcu, 2023/9 döneminde 1.741.000 TL'den 2023/6 döneminde 1.968.000 TL'ye çıkmış. Bu, şirketin nakit akışı ve borç yönetimi konusunda dikkat etmesi gereken bir alanı işaret edebilir.

 5. Özkaynaklar: Özkaynaklar, %5'lik bir artışla 25.587.000 TL'ye yükseldi. Bu, şirketin sahip olduğu öz kaynakların değerini artırdığını gösterir.

Sonuç olarak, MARKA'nın finansal tablosu düşüş sinyalleri veriyor.

Satışlar artmış olsa da karlılıkta büyük düşüşler yaşanmış.

Ayrıca, borçlar azalırken net borç pozisyonu biraz artmış gibi görünüyor.

Şirketin finansal sağlığını ve operasyonel verimliliğini iyileştirmek için adımlar atması gerekebilir.

Editör: Abdurrahman Zougari