GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK) 2023 yılının 3. çeyreği için bilanço açıklama tarihini belirledi.

Şirket, yatırımcılara ve kamuoyuna yapmış olduğu duyuru ile 2023 3. çeyrek bilançosunu 27 Ekim 2023 Cuma günü açıklayacağını bildirdi.

Gedik Yatırım, Borsa İstanbul'da işlem gören önemli bir aracı kurum olarak faaliyet gösteriyor ve yatırımcılar için önemli bir aracı kurum konumunda bulunuyor.

Bu tür bilanço açıklamaları, yatırımcılar ve analistler için şirketin finansal durumu ve performansı hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Enerji Şirketinden Yeni Atılım! Yurtdışında İki Yeni Şirket Açıyor! Enerji Şirketinden Yeni Atılım! Yurtdışında İki Yeni Şirket Açıyor!

 Bilanço açıklama tarihi özellikle yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli bir döneme işaret eder.

Bilanço Nedir?

Bilanço bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonunda hazırladıkları ve yayımladıkları tablolardır.

Dönem kârı ya da zararı bu tablodan anlaşılır.

Bilanço ile gelir tablosu, yıl sonu finansal tablolarını oluşturur.

Bilanço, envanterde bulunan iktisadi kıymetlerin tasnifli bir şekilde ve karşılıklı olarak değerleri itibarıyla düzenlenmiş özetidir.

Bilançoda iki tablo bulunur: aktifler tablosu ve pasifler tablosu. Aktif tablosunda mevcutlar ve alacaklar (ve varsa zarar) gösterilirken, pasif tablosunda borçlar yer alır.