Derlüks Yatırım Holding A.Ş.(DERHL) Özet Gelir:

Satışlar: DERHL'nin 2023 yılındaki satış gelirleri 885.637.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %102 artış göstermiştir. Bu, şirketin ürün ve hizmetlere olan talepte önemli bir artış yaşandığını ve gelirlerinin iki katına çıktığını göstermektedir.

Brüt Kar: Brüt kar, 133.233.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %95 artış göstermiştir. Brüt kar, şirketin satış gelirlerini artırırken maliyetleri etkili bir şekilde kontrol ettiğini göstermektedir.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, 119.487.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yıla göre %108 artış göstermiştir. Şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın önemli ölçüde arttığını gösterir.

FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, 68.180.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %80 artış göstermiştir. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinden kaynaklanan brüt karını artırdığını göstermektedir.

Net Dönem Karı: DERHL'nin 2023 yılı net dönem karı 25.255.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %59 azalmıştır. Karlılıkta bu düşüş, şirketin bazı özel faktörler veya mali olaylar nedeniyle net karında bir azalma olduğunu gösterebilir.

Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı! Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı!

Derlüks Yatırım Holding A.Ş.(DERHL) Özet Bilanço:

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 2023 yılında 564.770.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %17 artmıştır. Bu, şirketin kısa vadeli likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin arttığını göstermektedir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar 2023 yılında 121.371.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre neredeyse değişmemiştir. Bu, şirketin uzun vadeli yatırımlarını büyütmeyi veya azaltmayı planlamadığını gösterebilir.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023 yılında 359.403.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %11 artmıştır. Bu, şirketin finansman ihtiyacını karşılamak için daha fazla borçlandığını göstermektedir.

Net Borç: Net borç, 2023 yılında 308.088.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %7 artmıştır. Bu artış, şirketin finansal borçlarının artmasına işaret eder ve finansman maliyetlerini artırabilir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar 2023 yılında 174.525.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre neredeyse değişmemiştir. Şirketin öz sermayesindeki neredeyse değişmeyen durum, karlılığın artışına rağmen, sermaye artışı veya başka finansman yöntemleri ile ilişkilendirilebilir.

DERHL'nin finansal tabloları, gelirlerde önemli bir artış ve brüt karlılıkta iyileşme göstermektedir. Ancak net dönem karında bir düşüş ve finansal borçlarda artış dikkat çekmektedir. Şirketin karlılığını artırmak ve finansal sağlamlığını sürdürmek için bu konulara odaklanması gerekebilir.

Editör: Abdurrahman Zougari