Şirket payları 18 – 19 Nisan ‘da Borsa’da Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla halka arz edilecek.

GRTRK  Halka Arz Detayları;

Halka arz tarihi 18-19  Nisan 2023 olarak belirlendi.
Halka arz fiyatı ise 17,60 TL
Hisselerin dağıtım yönteminin eşit dağıtım olacağı açıklandı.
Pay : 25,000,000 Lot
Aracı Kurum : İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist Kodu : GRTRK
Pazar : Yıldız Pazar

Fonun Kullanım Yeri
%55-60 İşletme sermayesi.
%40-45 Planlanan yeşil  enerji yatırımlarının finanse edilmesi.

Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı : 25.000.000 Lot

Taahhüdü
1 Yıl, İhraççı.
180 Gün, Ortaklar

Halka Arz Büyüklüğü
 440 Milyon TL

Peki GRTRK halka arzında Hesaba Kaç Lot Düşer?

Halka Arz Fiyatının Altında Kalan GYO Şirketinden Dev Geri Alım Halka Arz Fiyatının Altında Kalan GYO Şirketinden Dev Geri Alım

1.700.000 Katılımcıya   14 Lot (246TL)

1.900.000 Katılımcıya   13 Lot (228TL)

2.100.000 Katılımcıya   11 Lot (193TL)

2.300.000 Katılımcıya   10 Lot (176TL)

2.500.000 Katılımcıya   10 Lot (176TL)

2.700.000 Katılımcıya   9 Lot(158TL)

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklama:

'' Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.04.2023 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Graınturk Tarım A.Ş'nin halka arz edilecek toplam 25.000.000 TL nominal değerli payları, borsa birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle beher pay için 17,60 TL fiyattan 18-19.04.2023 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla GRTRK.HE (ikincil piyasada işlem kodu GRTRK.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. GRTRK.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 440.000.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.''

Editör: Erdem Yeşilyurt