Yatırımcısı için 12.500.000 adet payı azaltıyor!

Bu şirket geri aldığı payları hisse fiyatını olumsuz etkilememsi amacıyla borsada satmak yerine sermaye azaltımı yoluyla itfa edeceğini açıkladı.

Şirketten %200 Sermaye Artırımı Hamlesi! Şirketten %200 Sermaye Artırımı Hamlesi!

Ulusoy Un Şirketi geri alım yoluyla iktisab ettiği 12.500.000,- TL nominal değerli 12.500.000 adet şirket paylarının, ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılar nezdindeki belirsizliğin pay fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla;  fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 190.970.000,- TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin 178.470.000,- TL'ye indirilmesine karar verildiği bildirildi.

Editör: Sekna Karaca