Yatırımcısı için 12.500.000 adet payı azaltıyor!

Bu şirket geri aldığı payları hisse fiyatını olumsuz etkilememsi amacıyla borsada satmak yerine sermaye azaltımı yoluyla itfa edeceğini açıkladı.

Ulusoy Un Şirketi geri alım yoluyla iktisab ettiği 12.500.000,- TL nominal değerli 12.500.000 adet şirket paylarının, ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılar nezdindeki belirsizliğin pay fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla;  fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 190.970.000,- TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin 178.470.000,- TL'ye indirilmesine karar verildiği bildirildi.

15 Milyon Lot Yabancıya Satıldı! 15 Milyon Lot Yabancıya Satıldı!

Editör: Sekna Karaca